Chương 4 – CƠN ĐẠI NẠN (Sách: Lượt Khảo Các Biến Cố Tận Thế)

Trong khi hội thánh vừa được cất lên trời thì cơn đại nạn kéo dài bảy năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về thời kỳ này. A. Những tiết lộ của … Continue reading →

VỤ NỔ LỚN (THE BIG BANG) VÀ NHỮNG GÌ LIÊN QUAN MÀ KT NÓI

Hầu hết các sách khoa học đã đưa ra các quan điểm về vũ trụ học của Arno Penzias và Robert Wilson với khám phá là vũ trụ đã được sinh ra từ một vụ nổ nhiệt lớn. Họ thực … Continue reading →

BG “Give Yourself Completely to God” – MS Rick Warren

Với lời làm chứng của một Mục sư mới nhậm chức của HT Saddleback. Ông từng là một tù nhân bị kết án chung thân (nếu xem từ phút thứ 51), được HT chọn để lo cho Mục vụ trong tù. … Continue reading →

Phong Cách Lãnh Đạo Của Chúa Jêsus

Mục Sư Nguyễn Vũ Chức vụ của Chúa Jêsus không phải chấm dứt khi Ngài về trời nhưng chức vụ này tiếp tục từ ngày ấy cho đến khi Ngài trở lại. Chúa Jêsus phán: “Quả thật, quả thật, ta … Continue reading →