Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại (Kho Tượng của Nêbucátnếtsa)

Các Thời Kỳ Của Các Dân Ngoại – “Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, bị đem làm phu tù giữa các dân, Giê-ru-sa-lem sẽ bị người Ngoại bang giày đạp cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn”. … Continue reading →

Sự Dấy Lên Và Sụp Đổ Của Thế Gian, Phần 3

Mục sư John McArthur / Đoàn Danh soạn dịch. Đa-ni-ên 2. Tối nay, trước khi chúng ta đến với Tiệc Thánh, tôi muốn đưa sự chú ý của bạn quay trở lại với phần nghiên cứu Sách Đa-ni-ên và chia … Continue reading →

Đa-Ni-Ên Trong Hang Sư Tử

Mục sư John McArthur Tối nay chúng ta xem ở chương 6 sách Đa-ni-ên. Đúng là một cuộc phiêu lưu kỳ thú và đầy phấn khích khi phải trải qua chương này. Tôi thường bị áy náy khi tôi tiếp … Continue reading →