BG Chương Trình Cứu Chuộc Lạ Lùng

Chương Trình Cứu Chuộc Lạ Lùng Mục sư Nguyễn Duy Tân – © TinLanhLibrary.com 2018 Nhập đề: Ngày kia, trong thời Pháp thuộc có một bác sĩ người Pháp đi đường thấy một người Việt Nam ngồi ăn xin ngoài … Continue reading →

Top 100 Câu Gốc Được Ưa Thích Nhất

Mục sư Nguyễn Duy Tân “Câu gốc” là gì? Đó là một từ ngữ quen thuộc trong HT Tin Lành Việt Nam. Trong mỗi bài học Trường Chúa Nhật hàng tuần (Sunday School), người ta chọn một câu Kinh Thánh … Continue reading →