Cẩn Thận với Lời Nói Dối – Debbie Thuỷ

(1 Các vua 13) Ông được chọn với một sứ mạng thật nguy hiểm. Đến Bê-tên nơi đang diễn ra những sự thờ lạy hình tượng, tội lỗi và gian ác. Nơi có 1 vị vua tên là Giê-rô-bô-am luôn … Continue reading →

BG – ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI

Giô-suê 3, Mục sư Nguyễn Duy Tân Dẫn Nhập: Đầu năm, ai cũng chúc cho chúng ta được một năm mới an khang, nhưng tôi bảo đảm với ông bà anh chị em rằng, năm mới nầy cũng sẽ như … Continue reading →

BG – “BÍ QUYẾT ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG”, II Các-Vua 18 & 19

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2017 – TinLanhLibrary.com Dẫn Nhập: Trong khi vua Ô-sê cai trị 10 chi phái miền Bắc gọi là nước Y-sơ-ra-ên với thủ đô là Sa-ma-ri, thì vua Ê-xê-chia cai trị xứ Giu-đa (với hai … Continue reading →

Nguyên Nhân Đưa Đến Thất Bại Cho Ghi-đê-ôn – Các Quan Xét 8

THỨ TẠO RA THẢM HOẠ Dick Morris, một cố vấn của Tổng Thống Clinton, đã từ chức trong nhục nhã sau khi dính dáng với một gái mại dâm. Ông giải thích vấn đề nầy như sau: “Ý thức về … Continue reading →