Nguyên Nhân Đưa Đến Thất Bại Cho Ghi-đê-ôn – Các Quan Xét 8

THỨ TẠO RA THẢM HOẠ Dick Morris, một cố vấn của Tổng Thống Clinton, đã từ chức trong nhục nhã sau khi dính dáng với một gái mại dâm. Ông giải thích vấn đề nầy như sau: “Ý thức về … Continue reading →