Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2023 TinLanhLibrary.info

Ê-sai 54:7 – “Ta đã bỏ ngươi trong một lát; nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại.

(“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, Nhưng Ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn.” Bản Hiệu Đính)

Trong câu này, cụm từ “một lát” hoặc “một thời gian ngắn” được sử dụng để truyền đạt tính cách tạm thời của việc bị Chúa “bỏ rơi” và sự phục hồi sắp xảy ra bởi lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đoán được cụm từ “một lát” nầy kéo dài bao nhiêu thời gian trong ý tưởng của Đức Chúa Trời, vì Ngài không xác định rõ ràng và cũng không có ý nói đến thời gian đo lường được cách cụ thể.

Trong một bối cảnh rộng lớn hơn, sách Ê-sai nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời và ý định phục hồi dân của Ngài khỏi cảnh lưu đày ở Ba-by-lôn và đem họ về quê hương của họ. Ngài đảm bảo với họ rằng mặc dù họ có thể đang trãi qua những khó khăn và thử thách, nhưng tình yêu thương, lòng nhân từ, và kế hoạch phục hồi của Ngài cuối cùng sẽ được bày tỏ ra trong đời sống họ.

Cũng cần lưu ý rằng ý tưởng về thời gian đối với Đức Chúa Trời khác với sự hiểu biết của con người.

2Phi-e-rơ 3:8 có chép rằng, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.”

Câu này nhấn mạnh đến bản chất vĩnh cửu và vượt thời gian của Đức Chúa Trời. Do đó, khái niệm “một lát” ở đây trong thời gian của Đức Chúa Trời có thể không phù hợp với sự suy nghĩ của con người về thời gian. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, hãy kiên nhẫn và chờ đợi Ngài. Mặc dù nhiều khi bạn có thể cảm thấy như Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của mình, nhưng bạn nên nhớ rằng Ngài sẽ không bao giờ đến muộn, Ngài luôn đến đúng giờ đúng lúc.

Cuối cùng, câu này nhấn mạnh đến sự thành tín của Đức Chúa Trời và một sự đảm bảo rằng vì lòng trắc ẩn của Ngài, kế hoạch phục hồi của Ngài chắc chắn sẽ đến, ngay cả khi chúng ta không thể biết “thời gian ngắn” đó thật sự là bao lâu.

Sau đây là một số câu KT trong Thi Thiên, truyền đạt ý tưởng rằng Đức Chúa Trời là thành tín và sẽ cứu dân Ngài trong hoàn cảnh khó khăn.

Thi Thiên 27:14 – “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí; phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” Câu này khích lệ con dân Chúa đừng lo lắng (vững lòng), kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Ngài, với lòng tin chắc rằng Ngài sẽ hành động đúng giờ đúng lúc. Tác giả lập lại hai lần câu “hãy trông đợi” để nhắc nhở chúng ta kiên trì trong sự chờ đợi.

Thi Thiên 40:1-2 – “Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, Khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên vầng đá và làm cho bước tôi vững bền.” (Bản HĐ)

Những câu này minh họa kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên khi chờ đợi Chúa và được giải cứu khỏi hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù những câu này có thể không trực tiếp liên hệ đến ý tưởng của Ê-sai 54:7, nhưng chúng giúp chúng ta thấy được chủ đề rộng lớn hơn về sự thành tín của Đức Chúa Trời và quyền năng giải cứu dân Ngài khỏi cảnh khốn cùng khi đúng thời điểm mà Ngài đã định.

Nguyền xin Chúa giúp cho chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào cũng vững lòng tin cậy nơi sự thành tín của Chúa và kiên nhẫn chờ đợi bàn tay quyền năng của Ngài đưa ra để nắm lấy chúng ta. Amen.


Comments

Chỉ Trong Một Lát! — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *