Để Được Thừa Kế Bản Tính của Đức Chúa Trời

Bạn làm gì khi ai đó phi lao về phía bạn. Đặc biệt người phi lao này là một nhân vật vĩ đại của lịch sử. Ông cao to, đẹp trai và được nhiều người ưa thích. Ông đã được … Continue reading →

Sống Theo Luật Vàng

Đoàn Phan Danh soạn dịch “Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền” — Xuất Ê-díp-tô ký 21:2 Trong … Continue reading →

Bài Học: “DÁM SỐNG BỞI ĐỨC TIN” Hê-bơ-rơ 11

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2018 TinLanhLibrary.com Dẫn nhập:  Nếu một người chưa bao giờ nghe về đạo Chúa nhận được một quyển Kinh Thánh trong tay và bắt đầu đọc suốt trọn bộ Kinh Thánh trong một … Continue reading →

CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI? – MS Christian Lê

CHÚA GIÊSU THỰC SỰ LÀ AI? TS Christian Le PhD © 2017 Christian Le PhD LỜI MỞ ĐẦU Tôi được Chúa Thánh Linh cảm thúc, khích lệ tôi viết bài viết này để gởi cho anh chị em và độc … Continue reading →

Bài Tín Điều – “Ngài Xuống Âm Phủ”

Phần kỳ lạ nhất trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Ngài Xuống Âm Phủ” MS Ray Pritchard / I Phierơ 3:18-19 Điều chi đã xảy ra cho Chúa Jêsus giữa sự chết và sự sống lại của Ngài? Chúng … Continue reading →