Giải Đáp Thắc Mắc: Thanh Gươm Thấu Qua Lòng Ma-ri

Mục sư Nguyễn Duy Tân THẮC MẮC CỦA LT: Con có một thắc mắc trong sách Lu-ca 3:35 thưa Mục Sư. Ông Si-mê-ôn nói với bà Mari là: “còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng … Continue reading →

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: Các Ra-bi Nói Gì Về Êsai 9:5,6?

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc: “Chúng ta  biết rõ câu Kinh thánh Êsai 9:5,6 nói về Con Trẻ đã giáng sanh tại Bết-lê-hem. Nhưng, sao người Do-thái không tin? Các thầy Ra-bi giải nghĩa câu đó như sao?” … Continue reading →