Nguyên Nhân Đưa Đến Thất Bại Cho Ghi-đê-ôn – Các Quan Xét 8

THỨ TẠO RA THẢM HOẠ Dick Morris, một cố vấn của Tổng Thống Clinton, đã từ chức trong nhục nhã sau khi dính dáng với một gái mại dâm. Ông giải thích vấn đề nầy như sau: “Ý thức về … Continue reading →

BG-Một Số Cách Mạng Cho Năm Mới

I Têsalônica 5:14-23 – Đoàn P. Danh sọan dịch Phần giới thiệu: Minh hoạ: Nhiều người đang, và sẽ đưa ra Những Quyết Tâm Cho Năm Mới. Nghĩa là, họ sẽ tự hứa rằng họ sẽ giảm cân, thôi không … Continue reading →

BG-“Năm Mới Cầu Cho Sống Lâu Để Làm Gì?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2017 TinLanhLibrary.com Kinh thánh: Êsai 38 Nhập đề: Đầu năm, ai ai cũng chúc nhau hai chữ ‘‘sống lâu’’. Nhưng sống lâu để làm gì khi ai nấy đều hiểu câu – ‘sinh-lão-bệnh-tử’ … Continue reading →

BG – “Bí Quyết Được Phước Trong Năm Mới”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – (c) 2017 Thi Thiên 115:13 ~ “Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.” Thi Thiên 128:1-2 ~ “Phước cho người nào kính sợ … Continue reading →