Top 100 Câu Gốc Được Ưa Thích Nhất

Mục sư Nguyễn Duy Tân “Câu gốc” là gì? Đó là một từ ngữ quen thuộc trong HT Tin Lành Việt Nam. Trong mỗi bài học Trường Chúa Nhật hàng tuần (Sunday School), người ta chọn một câu Kinh Thánh … Continue reading →