Những Câu KT Cần Dùng Khi Chia Sẻ Phúc Âm (Giải Nghĩa Chi Tiết)

Mục sư Nguyễn Duy Tân biên soạn, © 2017 TinLanhLibrary.com Đây là những câu Kinh Thánh quan trọng được chia thành 10 chủ đề mà chứng đạo viên nên thuộc nằm lòng theo thứ tự 1-10, để có thể dùng … Continue reading →

Những Câu KT Cần Dùng Khi Chia Sẻ Phúc Âm, Dàn Bài 10 Điểm.

Mục sư Nguyễn Duy Tân biên soạn (Ghi chú: Bạn có thể bỏ vào Dropbox để mở ra bằng smart phone hay iPad khi cần làm chứng) +++++++++++  “Thưa bạn. Bạn có thể dành ra 30 đến 45 phút và … Continue reading →

Ba Bài Cầu Nguyện Giúp Thân Hữu Tin Nhận Chúa

“BA BÀI CẦU NGUYỆN MẪU GIÚP CHO THÂN HỮU TIẾP NHẬN CHÚA” Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2016 – TinLanhLibrary.com Mục đích: Để giúp cho các chứng nhân còn thiếu kinh nghiệm biết cách giúp hướng dẫn người thân … Continue reading →