HomePTLĐ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO HTPTLĐ.Phát Triển Ơn Chứng ĐạoDàn Bài Chia Sẻ Phúc Âm Bằng Thơ

Bài Thơ – “Dàn Bài Chia Sẻ Phúc Âm” – Mục Sư Nguyễn Duy Tân

GHI CHÚ: Để làm chứng về Chúa cách hiệu quả cho người chưa biết Chúa, chúng ta nên giảng giải cách thứ tự theo một “Dàn bài trình bày Phúc Âm” như phương pháp Chứng Đạo Bùng Nổ (E.E.). Vì không thuộc được dàn bài nào, nên nhiều người dù hiểu rành rẽ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng gặp trở ngại và nói lung tung không thứ tự khi làm chứng.

Bài thơ “Dàn Bài Chia Sẻ Phúc Âm” mà tôi nhờ Chúa soi sáng đặt ra có mục đích giúp cho anh chị em HỌC THUỘC LÒNG, để rồi nhờ đó mỗi lần chia sẻ Phúc Âm, có thể nhớ lại những gì đã nói và những gì cần nói tiếp hầu cuộc làm chứng có trật tự và nghe hợp lý hơn.

Thơ: “Dàn Bài Chia Sẻ Phúc Âm”

1.- Chúa Đấng Thánh nên luôn ghét tội;

Nhưng tội nhân Ngài vẫn yêu thương.

Tuy rằng bạn rất “hiền lương”

Nhưng trước luật Chúa bạn không “hoàn toàn”.

 

2.- Mọi người khác không ngoan hơn bạn

Tội làm cho xa cách với Cha.

Hồ Lửa dành sẵn cho ta;

Tin Lành cứu rỗi đưa qua Nước Trời.

 

3.- Giê-su Christ Con Trời giáng thế

Đành hy sinh chết thế tội nhân,

Thượng Đế dư dật hồng ân

Sẵn sàng tha thứ ban ân sống đời.

 

4.- Thắng Tử thần, Con Trời sống lại

Ban cho người ân cứu “nhưng không”.

Dù ta chỉ đáng hư vong;

Ăn năn thống hối tội hồng được tha.

 

5.- Quay trở về “phục hoà” Thiên Phụ,

Nhận Giê-su làm Chủ cuộc đời,

Được làm “con cái” Chúa Trời,

Tương lai hạnh phước đời đời vĩnh sanh.

 

Amen.


Comments

Dàn Bài Chia Sẻ Phúc Âm Bằng Thơ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *