Đa-Ni-Ên Trong Hang Sư Tử

Mục sư John McArthur Tối nay chúng ta xem ở chương 6 sách Đa-ni-ên. Đúng là một cuộc phiêu lưu kỳ thú và đầy phấn khích khi phải trải qua chương này. Tôi thường bị áy náy khi tôi tiếp … Continue reading →