HomeBHKT BÀI HỌC KINH THÁNHBHKT.2.Sách Lịch SửSai Lầm Của Vua A-cha – Debbie Thuỷ

Nếu như vua Giô Tham đi theo đường lối của cha mình là vua Ô xia kính sợ Chúa thì thái tử A Cha con trai ông lại học đòi theo thế gian .
Hai mươi tuổi lên ngôi, ông vua trẻ này bắt chước những nghi lễ thờ phượng gian ác khi đưa con mình qua lửa để tế thần, dâng sinh tế và đốt hương trên các nơi cao. Chúa phó đất nước của ông vào tay Si-ri và Y sơ ra ên.

Y-sơ-ra-ên bắt đi nhiều người và cướp đi nhiều của cải của Giu Đa. Bởi lòng nhân từ thương xót Ngài dùng tiên tri Ô đết cáo trách Y-sơ-ra-ên thì họ thả những tù binh Giu Đa ra.

Nhưng vua A cha vẫn không tìm kiếm Chúa lại đi nhờ cậy A si ri. Ông lấy hết bạc vàng trong đền Chúa để làm lễ vật dâng cho A si ri. Không những thế ông còn bắt chước cách thờ tà thần của A si ri bằng việc làm một cái bàn thờ giống kiểu mẫu bàn thờ của A si ri. Ông dời bàn thờ mà ông vẫn thường dâng của lễ cho Chúa ra nơi khác và đặt cái bàn thờ mới được trang hoàng lộng lẫy vào nơi chỗ bàn thờ cũ. Ông xông trên bàn thờ mới của lễ thiêu, của lễ chay, đổ ra lễ quán và huyết về của lễ thù ân tại trên đó (2 Các vua 16:10-16).

Vua A-Cha tạo ra một sự thờ phượng pha trộn mới giữa đời và đạo. Sự bất kính, coi thường nơi thánh của Chúa khiến ông không nhận ra rằng các của lễ dầu nhiều bao nhiêu cũng chỉ là vô ích nếu dâng nó trên một bàn thờ ô uế. Chúa không hài lòng và chẳng bao giờ nhận những loại tế lễ đấy.

Ông đã phá vỡ giao ước với Chúa, khiến dân của Chúa sống phóng đãng và phạm tội nghiêm trọng. Chúa hạ vua xuống, vua Ê đôm tấn công vua, rồi Phi li tin cũng tấn công vua. A Cha kêu cầu A si ri nhưng A si ri đã không cứu lại còn tấn công và gây nhiều khốn khổ cho A cha hơn.

Nhưng khi Chúa sửa trị ông lại không ăn năn mà càng bất trung hơn, ông nhờ cậy các thần của Si ri, đập vỡ mọi đồ trong đền thờ và đóng cửa đền thờ của Chúa rồi lập bàn thờ tà thần ở mọi ngõ ngách trong thành. Ông chết trong sự bất kính, ngu dốt thiếu hiểu biết của mình.

Ngày nay nhiều hội thánh đã đánh mất sự hiện diện của Chúa, mất năng quyền của Ngài khi Chúa không còn là trung tâm của sự thờ phượng nhưng Ngài chỉ đứng thứ hai sau hàng loạt những hoạt động được thêm vào trong nơi đó.

Tội lỗi bị coi nhẹ bởi những sứ điệp thoả hiệp với tội lỗi khi lòng trắc ẩn được đặt cao hơn sự nhận thức về tội lỗi, sự rung động bởi tình cảm quan trọng hơn bởi lẽ thật. Sự phục vụ cật lực lại chỉ để che đậy đời sống ô uế bất khiết bên trong.

Đừng dùng bất cứ phương cách nào của thế gian để thờ phượng Chúa. Dù đó có là thứ tốt nhất trên đất thì cũng chẳng có giá trị gì trên thiên đàng.

Hãy đeo đuổi sự thánh khiết và công chính, hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong lời Chúa thì như vậy chúng ta mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Amen!

Debbie Thuỷ

KT: 2 Các vua 16


Comments

Sai Lầm Của Vua A-cha – Debbie Thuỷ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *