Lời Thề Nguyện Trước Chúa Trong Hôn Nhân

90% những người đàn ông không thật sự hiểu câu nói này nghĩa là gì trong ngày cưới của họ. Bao gồm cả tôi ngày hôm đó. ” Nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Chúa Thánh Linh, trước mặt … Continue reading →

Giải Đáp Thắc Mắc – Tình Yêu Không Có Sợ Hãi

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc: Em không hiểu rõ chữ “Tình Yêu Không Có Sợ Hãi” trong 1Giăng 4:18. Lời nầy có ý nghĩa như thế nào? Giải đáp: 1Giăng 4:18 — “Quyết chẳng có điều sợ hãi … Continue reading →