HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Họ Có Nhận Biết Chúa Qua Chúng Ta?”

Mục sư Nguyễn D. Tân

 I Giăng 4:12,13 – “Chưa hề CÓ AI THẤY Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều nầy CHÚNG TA BIẾT MÌNH ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.”

Có một số người không chịu tin nhận Chúa vì họ không thấy Chúa. Họ cho rằng khi nào thấy Chúa thì họ sẽ tin. Có thể đó chỉ là một lý luận mơ hồ nói ra để từ chối lời mời tiếp nhận Chúa, hoặc có thể lắm họ không được thấy Chúa QUA ĐỜI SỐNG những người tín hữu mà họ quen biết. Có rất nhiều người đã tò mò tìm đến Hội thánh với lòng mong ước được có đời sống giống như những người tín hữu mà họ quen biết, không phải vì họ thấy những người nầy được phước hạnh, nhưng vì họ đã thấy những đời sống được biến đổi và bày tỏ những đức tánh tốt đẹp của Đức Chúa Trời.

Thánh Giăng khích lệ chúng ta yêu nhau. Chúng ta có thể làm được điều đó vì đã thuộc về Đức Chúa Trời và có Đức Thánh Linh ở cùng. Ganh ghét anh em hay kẻ thù của mình thì là điều quá dễ, vì đó là bản tánh tự nhiên của chúng ta là những người từng là con cái của ma quỷ. Ngược lại, chúng ta phải yêu nhau như thế nào đó để người khác thấy được Đức Chúa Trời qua đời sống chúng ta, vì “chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời”. Tình yêu mà người khác thấy được không phải dễ dàng để thực hành vì chúng ta không thể nào chỉ yêu bằng lý thuyết suông. Có nhiều người “chuyên nghiệp” về loại tình yêu ở đầu môi chót lưỡi nầy và họ đã xô đẩy nhiều người xa khỏi Chúa. Tình yêu mà Giăng nói đến là tình yêu bằng hành động, tình yêu Agape mà Chúa Jesus đã làm gương cho chúng ta qua đời sống Ngài, tình yêu hy sinh, quên mình, và vô điều kiện. Khi sống với nhau bằng tình yêu đó, người chưa biết Chúa sẽ nhận biết Ngài khi nhìn xem chúng ta đối xử với nhau và với họ. Trong I Giăng 3:10, ông có nói:

“Bởi đó, NGƯỜI TA NHẬN BIẾT con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.”

Khi chúng ta yêu anh em mình là chúng ta “làm điều công bình”, tức là chúng ta VÂNG THEO Lời Chúa dạy và SỐNG THEO lẽ thật. Khi chúng ta THỰC HÀNH được những gì Chúa dạy bằng những hành động CỤ THỂ (thấy được) thì những việc đó chứng minh cho người chưa biết Chúa rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta là con cái của Ngài. Chính chúng ta cũng biết được “là Ngài đã ban Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta” vì chúng ta bày tỏ được bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống mình.

Cầu xin Chúa cho chúng ta tiếp tục THỰC TẬP những HÀNH ĐỘNG của tình yêu anh em cho đến khi trở nên bản tánh tự nhiên của mình, không phải nhờ thói quen nhưng nhờ lòng VÂNG PHỤC Chúa và QUYỀN NĂNG biến đổi của Đức Thánh Linh khi Ngài được đẹp lòng bởi sự vâng lời của chúng ta. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Họ Có Nhận Biết Chúa Qua Chúng Ta?” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *