Giải Đáp Thắc Mắc – Tình Yêu Không Có Sợ Hãi

Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc: Em không hiểu rõ chữ “Tình Yêu Không Có Sợ Hãi” trong 1Giăng 4:18. Lời nầy có ý nghĩa như thế nào? Giải đáp: 1Giăng 4:18 — “Quyết chẳng có điều sợ hãi … Continue reading →