Thế Nào Là Sự Thờ Phượng Thật?

Thế nào là sự thờ phượng thật? Tai Christian Doan – TinlanhTre.net Aug.5, 2015 Ngợi khen thờ phượng là một phần tất yếu trong đời sống thuộc linh của mỗi một Cơ Đốc nhân. Thông qua sự thờ phượng, tấm … Continue reading →

Ba Câu Hỏi Quan Trọng Của Đời Người

BA CÂU HỎI QUAN TRỌNG CỦA ĐỜI NGƯỜI GS Phạm Quang Tâm Sống trên đời, mỗi người chúng ta đều gặp rất nhiều câu hỏi và tìm cách trả lời. Tuy nhiên không có câu hỏi nào quan trọng bằng … Continue reading →

002-Nguyên Nhân Vô Hình Phía Sau Vụ Nổ Lớn

002 – “NGUYÊN NHÂN VÔ HÌNH PHÍA SAU VỤ NỔ LỚN” (Loạt Bài “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành“) Mục sư Nguyễn Duy Tân ~ © 2016 TinLanhLibrary.com Cô-lô-se 1:16-17 ~ “Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, … Continue reading →

001-Vụ Nổ Lớn (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”)

Mục sư Nguyễn Duy Tân Sáng. 1:1 – “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nê-hê-mi 9:6 – “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và … Continue reading →

Đời Sống Là Một Cuộc Thử Nghiệm

Đời Sống là Một Cuộc Thử Nghiệm (Life is a test). Mục sư Ngô Việt Tân Hột xoàn hay kim cương (diamond) là khoáng chất cứng, viên đá cứng. Thành phần hóa học: chỉ có một nguyên tố duy nhất, … Continue reading →