Giải Đôc Tâm Linh
(David Bui biên dịch)
Trong một thế giới đầy sự chi phối, cám dỗ và những đòi hỏi không ngừng của cuộc sống hiện đại, dễ dàng để tâm trí của chúng ta trở nên rối bời và bị ô nhiễm. Giống như cơ thể của chúng ta cần phải lọc sạch để loại bỏ các tạp chất, tâm linh của chúng ta cũng có thể được lợi ích từ việc lọc sạch tinh thần. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm “giải độc tâm linh” từ góc nhìn Theo Kinh Thánh, tìm hiểu về sự quan trọng của việc làm sạch bên trong của chúng ta và cách nó có thể dẫn đến mối quan hệ gần gũi hơn với Thượng đế.
Sự Cần Thiết Của Giải Độc Tâm Linh
Kinh Thánh thường xuyên nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì tính trong sạch và thánh thiện trong cuộc sống của chúng ta.
Châm ngôn 4:23 (NIV) chỉ dẫn chúng ta rằng, “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”
Điều này làm nổi bật ý tưởng rằng những hành động và hành vi của chúng ta xuất phát từ trạng thái của tâm linh của chúng ta. Nếu tâm linh của chúng ta bị ô nhiễm bởi các cảm xúc tiêu cực, những ham muốn tội lỗi và những kết hợp với thế gian, hành động của chúng ta sẽ phản ánh sự ô nhiễm này.
Tội lỗi thường được so sánh là một tác nhân ô nhiễm làm bẩn tâm hồn của chúng ta. Rôma 3:23 (NIV) nhắc chúng ta rằng “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời;”
Điều này có nghĩa rằng mọi người đã trải qua những lúc thất bại đạo đức và không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Để phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta phải bắt đầu một hành trình làm sạch tâm linh.
Quy Trình Giải Độc Tâm Linh
1. Sự ăn năn: Bước đầu tiên trong giải độc tâm linh là sự sám hối. Điều này bao gồm việc nhận thức tội lỗi của chúng ta, cảm thấy ân hận và thống hối chân thành về tội lỗi và quay trở lại Chúa. Công vụ 3:19 (NIV) khuyên chúng ta, “Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi,”
2. Sự Xưng Tội: Xưng nhận tội lỗi của chúng ta trước Chúa là một khía cạnh quan trọng của giải độc tâm linh. 1 Giăng 1:9 (NIV) đảm bảo cho chúng ta rằng, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. “
3. Sự Biến Đổi: Sau khi chúng ta đã ăn năn và thú nhận tội lỗi , chúng ta phải tích cực tìm kiếm sự biến đổi. Rôma 12:2 (NIV) khuyên chúng ta, “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” Quá trình biến đổi này bao gồm việc đổi mới tâm trí của chúng ta với Lời Chúa và để Chúa Thánh Linh hướng dẫn suy nghĩ và hành động của chúng ta.
4. Đầy dẫy Đức Thánh Linh: Công vụ 1:8a (NIV) nhắc chúng ta về sự quan trọng của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng”. Đức Thánh Linh thêm sức để chúng ta để sống cuộc sống chính trực và giúp chúng ta đối đầu với cám dỗ có thể ô nhiễm tâm hồn của chúng ta.
5. Tập Trung vào Chúa: Để duy trì tâm linh được ‘giải độc’, chúng ta phải liên tục hướng thượng và học Lời Ngài. Trong Thi thiên 119:11 (NIV) nói, “Con giấu lời Chúa trong lòng con
Để con không phạm tội cùng Chúa.” Suy ngẫm và hiểu biết Lời Chúa giúp chúng ta đi theo con đường công chính.
Lợi Ích của Giải Độc Tâm Linh
1. Mối Quan Hệ Gần Gũi hơn với Chúa: Khi chúng ta làm sạch tâm linh và đến gần Chúa, chúng ta trải nghiệm một mối quan hệ sâu hơn, thân mật hơn với Ngài. Gia cơ 4:8 (NIV) khích lệ chúng ta “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em”
2. Bình An Tâm Hồn: Tâm linh đã được làm sạch là nguồn của bình an cho tâm hồn. Phi-líp-pi 4:7 (NIV) hứa rằng, “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.”
3. Tăng trưởng thuộc linh: Tâm linh đã được thanh tẩy sẽ trang bị chúng ta để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống với tinh thần mạnh mẽ hơn qua sức của Ngài. Ê-phê-sô 6:10 (NIV) nhắc chúng ta “Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. “
Giải độc tâm linh là một khía cạnh quan trọng trong hành trình của Cơ đốc nhân , khi tâm linh thanh tẩy gíúp chúng ta đến gần Chúa hơn và sống cuộc đời ngay thẳng hơn. Qua sự ăn năn , xưng tội, biến đổi, đầy dẫy Thánh Linh và tập trung vào Chúa, chúng ta có thể trải nghiệm những lợi ích của tâm linh đã được làm sạch, bao gồm mối quan hệ gần hơn với Chúa và bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta tiếp tục theo đuổi sự thánh hóa, chúng ta trở thành những bình đựng thông qua đó tình yêu và ân điển của Chúa có thể tuôn tràn đến người khác, cuối cùng hoàn thành mục đích của chúng ta là những người tin Chúa.
(Sưu tầm và viết theo tài liệu tham khảo “Soul Detox” )

Comments

Giải Độc Tâm Linh — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *