Sự biến đổi và thánh hóa là sự đổi mới của tâm trí; một sự thay đổi, không phải về bản chất, nhưng về phẩm chất của tâm linh.
Sự tiến triển của sự thánh hóa: (a) chết cho tội lỗi ngày càng nhiều (b) và sống cho sự công bình ngày càng nhiều hơn.
Đây là một quá trỉnh “đổi mới” này cho đến khi nó được hoàn thành trong vinh hiển. Kẻ thù lớn nhất của sự đổi mới này là sự đồng hóa với thế gian.
Bạn lập kế hoạch cho tương lai, hạnh phúc trên đời này nhưng các điều này sẽ sớm qua đi khi bạn nhắm mắt tắc hơi trên cõi đời này,
Steve Jobs , chủ tịch tập đoàn Apple, khi cận kề với
cái chết đã nói:
“Tôi đã đạt đến đỉnh cao thành công trong thế giới kinh doanh. Dưới con mắt của người khác, cuộc đời tôi là một hình mẫu của thành công.
Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, của cải chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi đã quen thuộc.
Lúc này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại cả cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng tất cả sự hào quang và
của cải mà tôi đã tự hào, đã trở nên nhạt nhòa và trở nên vô nghĩa trước cái chết sắp xảy ra.
Bạn có thể thuê người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn nhưng bạn không thể có ai chịu đựng bệnh tật thay bạn.
Vật chất bị mất có thể tìm thấy. Nhưng có một thứ không bao giờ có thể tìm thấy khi nó bị mất – “Cuộc sống”.
Mong bạn và tôi dành một ít thời giờ suy gẫm đến Lời Chúa phán:
““Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.”
‭‭Rô-ma‬ ‭12‬:‭2‬ ‭
““Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”
‭‭I Giăng 2:17
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em.”
‭‭Rô-ma‬ ‭12‬:‭1‬ ‭
Muốn thật hết lòng!
(Biên soạn: David Bui)

Comments

Tiến Trình Thánh Hoá — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *