BG – Học Hỏi Lời Chúa Để Được Ngài Sử Dụng

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info Dẫn Nhập: Nhiều người Mỹ ham thích mua đủ thứ dụng cụ đắc tiền, nhưng lại ít có thì giờ hoặc cơ hội để sử dụng. Chúa thì không như thế. … Continue reading →

BG-Một Số Cách Mạng Cho Năm Mới

I Têsalônica 5:14-23 – Đoàn P. Danh sọan dịch Phần giới thiệu: Minh hoạ: Nhiều người đang, và sẽ đưa ra Những Quyết Tâm Cho Năm Mới. Nghĩa là, họ sẽ tự hứa rằng họ sẽ giảm cân, thôi không … Continue reading →