HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – Học Hỏi Lời Chúa Để Được Ngài Sử Dụng

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info

Dẫn Nhập: Nhiều người Mỹ ham thích mua đủ thứ dụng cụ đắc tiền, nhưng lại ít có thì giờ hoặc cơ hội để sử dụng. Chúa thì không như thế. Nếu nguời tín hữu được trưởng thành, có nhiều hiểu biết về Lời Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ kêu gọi, mở đường, và thêm ơn tứ để sử dụng chúng ta như một dụng cụ lợi ích để làm những công việc khác nhau trong nhà Ngài.

Lời Chúa có đủ mọi lẽ thật và câu trả lời cần thiết cho tất cả mọi nan đề, cho tất cả mọi thắc mắc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không dành thì giờ để đọc, suy gẫm, tìm hiểu, học thuộc lòng những câu gốc, thì làm sao Đức Thánh Linh có thể dùng những chân lý không có trong tâm trí chúng ta để giúp chúng ta x lý những tình huống trong đời sống mình, trong đời sống anh em mình, hoặc để đưa tội nhân đến gần Ngài?

I. Tại Sao Cần Học Hỏi Lời Chúa?

IITimôthê 3:14 — “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai.”

Phao-lô nhắc cho thầy truyền đạo trẻ Ti-mô-thê rằng Lời Chúa không phải là những kiến thức để nhồi nhét vào đầu, nhưng cần phải HỌC và NHẬN LẤY vào lòng, hầu cho những lẽ thật thấm nhuần vào đời sống, trở thành những tư tưởng của riêng mình, để rồi có thể sống cách tự nhiên theo những lẽ thật đó.

a. Mỗi tín hữu cần học Lời Chúa để không ngừng tăng trưởng.

Lời Chúa được ví như sữa thuộc linh cho người mới tin Chúa. Phao-lô dạy: “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy…” Sữa thiêng liêng là những lẽ đạo dễ hiểu và căn bản cho người mới tin Chúa. Nhưng dần dần họ cần tiếp tục học hỏi những lẽ đạo khó hiểu hơn. Như trẻ con phải cần ăn đồ cứng như bánh mì, cơm gạo, hay thịt cá để tiếp tục lớn lên, thì người tín hữu cần học hỏi những lẽ đạo sâu nhiệm hơn để tăng trưởng và vững mạnh trong đức tin.

Sự TĂNG TRƯỞNG đồng nghĩa với sự BIẾN ĐỔI trong đời sống. Giữa một em bé 4 tuổi với một thanh niên 18 tuổi đã trưởng thành có rất nhiều khác biệt và biến đổi phải không? Vì thế, càng học hỏi Lời Chúa thì người tín hữu mới dần dần được biến đổi. Biến đổi càng ngày càng có thêm sự khôn ngoan thuộc linh, có những thái độ và hành động xứng đáng là người đạo đức, “có tầm thước vóc giạc” mạnh mẽ trong đức tin và trong tinh thần yêu Chúa. Nhờ đó họ mới có thể đắc thắng cám dỗ, đủ khả năng chiến đấu với ma quỷ, và can đảm sống cách vinh hiển cho Danh Ngài.

b. Mỗi tín hữu cần học Lời Chúa để có thể sống vì Chúa.

II Côr. 5:15 – “lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.

Chúng ta đã được Chúa chết thay, nay chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng phải “sống vì Chúa.” “Sống vì Chúa” là sống theo Lời Chúa và sống vì sự vinh hiển của Ngài. Để có thể sống vì Chúa chúng ta phải học hỏi hết những lẽ thật và sự dạy dỗ của Ngài để thực hành và vâng theo từng lẽ thật. Sống vì Chúa cũng là “dám chết vì Chúa”, hy sinh vì công việc nhà Chúa,trung tín với Ngài cho đến cuối cuộc đời.

c. Mỗi tín hữu cũng cần học theo đời sống những người tin kính.

2 Tim. 3:15 –Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Timôthê tôn trọng mẹ và bà của mình nên học hỏi rất nhiều từ những lời dạy dỗ và đời sống của hai người đó. người còn trẻ trong đức tin, bạn cần nhìn thấy chân lý của Chúa thể hiện một cách sống động qua đời sống những người tinh kính Chúa mà bạn tôn trọng và học đòi theo họ.

Nếu chính bạn là người đã trưởng thành thì nên nhớ rằng nhiều người mới tin Chúa đang nhìn bạn để học hỏi theo. Vì thế, bạn phải làm gương tốt qua đời sống, phải can đảm làm chứng về niềm tin của mình cho những người trẻ tuổi hơn hoặc mới tin Chúa, để họ thấy rõ lời dạy dỗ của Chúa đang được áp dụng cách thực tế trong đời sống bạn.

Nếu bạn là lãnh đạo Hội Thánh, chức vụ, đức tin vững mạnh, hãy dành thì giờ tạo nên những mối liên hệ, xây dựng tình bạn, và dùng mọi cơ hội để gây ảnh hưởng lâu dài trên những người non trẻ hơn trong đức tin. Đối với những người có tiềm năng hầu việc Chúa trong tương lai, bạn cần dành thời gian sinh hoạt chung, đi ăn chung, đi cắm trại, … để có cơ hội tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ họ trong sự tự học hỏi Lời Chúa. Hãy dành thời gian dạy dỗ Lời Chúa và chia sẻ kinh nghiệm cho những người có tiềm năng hầu việc Chúa. Bạn cũng cần tạo cho họ cơ hội tập sự phục vụ để giúp những người còn trẻ trong niềm tin sớm được trưởng thành, phát triển ơn tứ và kinh nghiệm phục vụ Chúa.

Nếu bạn là người còn mới mẽ trong đức tin, nên nhớ là Ngài luôn dùng những người mà bạn tôn trọng để thách thức bạn sống cho Chúa, khích lệ bạn làm những gì Ngài muốn bạn làm, nhắc nhở bạn học hỏi thêm, giải đáp những thắc mắc, giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, v.v. Nếu họ khích lệ bạn dâng mình hầu việc Chúa, có thể lắm là Chúa đang dùng họ để kêu gọi bạn dâng đời sống mình để phục vụ Ngài. Bạn nên cầu nguyện để biết rõ ý Chúa cũng như hội ý với nhiều người có ơn Chúa trước khi dấn thân vào chức vụ.

Tóm lại, để được Chúa sử dụng, bạn cần trưởng thành trong đức tin. Để được trưởng thành, bạn cần phải học hỏi Lời Chúa cũng như học hỏi từ những người đã trưởng thành trong Chúa và đầy ơn Ngài.

II. Cần Học Hỏi Lời Chúa Càng Sớm Càng Tốt.

Timôthê may mắn có mẹ và bà ngoại là những người kính sợ Chúa và biết cách dạy dỗ ông, nên lúc còn trẻ ông đã được Chúa sử dụng như một thầy truyền đạo. Lời Chúa mà ông được học khi còn trẻnền tảng cho sự khôn ngoan và hiểu biết để sớm trở thành người phục vụ Chúa.

Là bậc làm cha mẹ, chúng ta không nên mỏi mệt dạy con cháu mình về Lời Chúa, phải dành thì giờ đọc Kinh Thánh với con cái, tập cho con suy gẫm Lời Chúa, tìm hiểu những bài học thuộc linh khi đọc lời Ngài, sống gương mẩu trong sự vâng phục và tin cậy Chúa. Đừng nghĩ rằng đó là trách nhiệm của Hội thánh hay Mục sư.

Hội Thánh cũng phải dành ưu tiên trong việc dạy dỗ lời Chúa cho trẻ con. Mỗi tín hữu phải biết mình là những cá nhân trong đại gia đình của Chúa nên có trách nhiệm làm gương cho tất cả trẻ con trong Hội thánh và cho những người mới trong Chúa.

Nếu bạn là người hướng dẫn người khác tin Chúa, thì bạn không khác nào là cha mẹ hay anh cả của họ, nên cũng có trách nhiệm hướng dẫn họ trong bước đầu theo Chúa, giúp cho họ sớm ham mến và hiểu biết Lời Ngài. Bạn cũng cẩn thận trong đời sống của mình để làm gương cho những người con thuộc linh của mình.

III. Nếu Không Có Cơ Hội Như Timôthê Thì Làm Cách Nào?

Nếu không được may mắn sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, thì hãy tìm cách sống gần gủi với những người tin kính được nhiều người làm chứng tốt về họ để học đòi theo. Nhưng cũng cẩn thận đùng xem họ như thần tượng của mình để rồi có thể mất đức tin trong trường hợp chính họ bị sa ngã!

Bạn cũng cần tìm đủ mọi cách để tự học Lời Chúa. Nếu hội thánh bạn có tổ chức những khoá học Kinh Thánh thì nên siêng năng ghi danh để học hỏi. Nếu bạn được mời hướng dẫn những nhóm nhỏ học Kinh Thánh chẳng hạn hoặc được giao cho nhiệm vụ nào đó thì đừng từ chối, vì khi bạn hướng dẫn các buổi học Lời Chúa thì chính bạn được học hỏi nhiều nhất.

Tất cả chúng ta là người theo Chúa phải biết mình có trách nhiệm và đặc ân phục vụ Ngài, nhưng nên nhớ cũng phải chịu huấn luyện và học hỏi. Ngày nay, chúng ta không thiếu những phương tiện hay cơ hội để học. Ai cũng có thể bắt đầu với một chương trình đọc Kinh Thánh hằng ngày, tự học qua việc đọc sách của các tác giả Tin Lành, các nguyệt san Tin Lành có giá trị, các trang mạng Tin Lanh… Hãy dùng Tự Điển Kinh Thánh khi đọc Lời Chúa, ghi danh vào các lớp học Kinh Thánh của Hội Thánh, hoặc các khoá học Kinh Thánh từ xa. Hãy cố gắng học thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng (câu gốc), nghe các bài giảng qua máy mp3 (dùng thẻ nhớ), qua You Tube, qua các nhóm Zoom, qua các trang mạng các Hội Thánh, FB, v.v… Ngày nay nếu muốn học hỏi thì không thiếu bất cứ phương tiện nào, chỉ thiếu thì giờ và tấm lòng ham mến Lời Chúa mà thôi.

Tóm lại, để chuẩn bị cho đời sống mình trưởng thành hầu có đủ khả năng để được Chúa sử dụng, thì dù cho bạn là người đã tin Chúa lâu năm, hoặc là mới tin nhận Chúa, thì điều đầu tiên cần làm là phải bắt đầu đọc, học hỏi, nghiên cứu Lời Chúa, và sống theo gương những người trưởng thành đang được Chúa sử dụng. Cầu xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em siêng năng học hỏi để sớm trở nên những dụng cụ hữu ích cho công việc của Nước Trời. Amen.


Comments

BG – Học Hỏi Lời Chúa Để Được Ngài Sử Dụng — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *