001-Vụ Nổ Lớn (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”)

Mục sư Nguyễn Duy Tân Sáng. 1:1 – “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nê-hê-mi 9:6 – “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và … Continue reading →

Đời Sống Là Một Cuộc Thử Nghiệm

Đời Sống là Một Cuộc Thử Nghiệm (Life is a test). Mục sư Ngô Việt Tân Hột xoàn hay kim cương (diamond) là khoáng chất cứng, viên đá cứng. Thành phần hóa học: chỉ có một nguyên tố duy nhất, … Continue reading →