HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – Vừa Học Vừa Công Bố Lẽ Thật

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info

         Nhiều người dành thì giờ ghi danh học hết khoá huấn luyện nầy đến khoá khác, lãnh được rất nhiều chứng chỉ. Có người cũng được lãnh bằng cử nhơn để treo trên vách. Nhưng cuối cùng cũng không thấy họ dấn thân làm việc gì ích lợi cho Chúa. Thật ra đó cũng là do nhiều tổ chức cho phép “sinh viên” chỉ ngồi nghe (và ngủ trong lớp), xong khóa học thì được nhận chứng chỉ để treo trên vách mà không cần làm một bài trắc nghiệm hoặc thi cuối khoá. Vì thế mà nhiều người cứ học mãi mà không dám chia sẻ Lời Chúa trước hội chúng hoặc chia sẻ Phúc Âm cho người ngoại.

Chia sẻ Lời Chúa không phải là trách nhiệm của các mục sư, các nhà truyền giáo hay giáo sĩ. Nhưng đó là trách nhiệm của tất cả con cái Chúa. Chúng ta phải biết điều đó để luôn siêng năng học hỏi và sẵn sàng chia sẻ Lời Ngài khi có cơ hội. Không nên chờ đợi cho đến khi “học xong” nhưng nên tập chia sẻ Lời Chúa đang khi mình còn trên tiến trình học hỏi.

“Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi … làm chứng về Ta…”

Chúa Giê-su ra lệnh cho các môn đệ Ngài rằng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15), và “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân… “ (Math. 28:19). Nếu hiểu rằng đó là những mạng lệnh cho mỗi con dân Chúa, tất cả chúng ta phải nhờ ơn Ngài mà học hỏi Lời Chúa không ngừng, dù rằng chúng ta là một người nông dân, một người thợ hồ, hoặc một kỷ sư hay bác sĩ. Khi có cơ hội mỗi chúng ta phải nhờ ơn Chúa mở miệng ra công bố lẽ thật, rao giảng Lời Ngài để khích lệ anh em mình, và nhất là để giúp cho người chưa tin sớm biết Chúa cách rõ ràng.

I. Công bố Lời Chúa là một nhu cầu quan trọng và cấp bách:

2Tim. 4:1 — Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo…”

Ở đây, để cho Ti-mô-thê thấy được tầm QUAN TRỌNG của những lời răn bảo mà ông sắp nói, Phao-lô nhấn mạnh với câu: “Ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Giê-su Christ”. Lời nầy không khác nào ông nói rằng có cả Đức Chúa Cha và Chúa Con làm chứng cho ông, rằng những gì ông sắp nói là vô cùng quan trọng.  Đó là mệnh lệnh “hãy giảng đạo!” Và ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những lẽ đạo  cần rao giảng, đó là sự trở lại (tái lâm) của Chúa Cứu Thế, sự xét đoán kẻ sống và kẻ chết, và sự sống đời đời phước hạnh trong Nước của Ngài. Ông muốn Timôthê cũng như mỗi chúng ta ý thức rằng trách nhiệm của chúng ta chẳng những quan trọng mà còn CẤP BÁCH khi rao truyền Phúc âmnhững lẽ thật đó, hầu đưa dắt nhiều người trở lại cùng Chúa trước khi họ qua đời hay trước khi Chúa trở lại, trước khi họ phải ứng hầu trước Toà án trắng của Ngài, là lúc mà mọi người không còn cơ hội ăn năn nữa.

II. Công bố Lời Chúa là một công việc không thể ngừng nghỉ.

2Tim. 4:2 – “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Lính Nga đang thất bại nặng nề vì lính không vâng lời. Bộ tưởng bộ defense an ninh mà trốn mất… Là môn đồ của Chúa, tất cả chúng ta trước mặt Ba Ngôi Đức Chúa Trời không khác nào là những người lính đứng trước mặt vị Chỉ Huy Trưởng. Chúng ta phải vâng theo mệnh lệnh của Thánh Linh mà không có quyền cãi lại, cũng như không có lý do nào để dừng lại. Nhất là lúc gặp thời, tức là lúc thuận tiện, thì không chậm trễ, nhưng tận dụng thì giờ cách tối đa để mở mang nước trời qua sự giảng đạo của mình.

Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang nhìn xem Hội Thánh Chúa, nhìn xem mỗi chúng ta, đang trông đợi tất cả chúng ta dùng Lời Chúa mà giảng đạo, bẻ trách, hết sức khuyên lơn, nhiều khi còn phải nài khuyên, năn nỉ người ta ăn năn hay chừa bỏ tội lỗi. Đây là một công việc đòi hỏi sự nhịn nhục, tức là kiên trì mà làm, không bỏ cuộc (chẳng thôi), dù gặp chống đối, và dù chưa thấy những kết quả mong đợi.

Đây là công việc của mọi công dân Nước Trời chứ không phải chỉ là việc của các mục sư hay giáo sĩ. Mỗi tín hữu đã trưởng thành có trách nhiệm giúp cho người chưa tin được biết Chúa, nhưng cũng bẻ trách những anh em đang sống trong tội lỗi, và khích lệ gầy dựng đức tin hội thánh là thân thể của Ngài. Một Lời chào hỏi đầy yêu thương, một lời khích lệ chân thành, một lời an ủi thành thật, một câu nói ngắn khi được cầm microphone,… đó là cách mà chúng ta gây dựng hội thánh Chúa. Nhưng đừng quên nhắc họ một chân lý hay lời nứa nào đó từ Lời Chúa.

III. Công bố Lời Chúa là một nhu cầu thiết thực trong hiện tại.

2Tim. 4:3,4sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.

Khi Phao-lô nói đến “một thời kia” thì rõ ràng là ông nói đến thời hiện tại mà chúng ta đang sống! Trong thời kỳ cuối cùng này mệnh lệnh nầy rõ ràng càng thiết thực và vô cùng quan trọng. Vì hiện nay, ở khắp thế giới người ta ưa thích nghe chuyện huyễnchuyện giả dối. Chưa bao giờ các “tin bịa đặt” (fake news) được nhiều người ưa chuộng hơn là tin thật! Các “giáo sư” giả, các tà giáo đang lợi dụng thái độ đó để dụ dỗ những người không nắm vững Lời Chúa. Mỗi ngày sự gian ác và tội lỗi càng gia tăng trong xã hội, và ảnh hưởng mạnh trên con cái Chúa nên họ không thích nghe những lẽ thật đụng chạm đến lối sống sai lầm của họ. Những giáo sư giả và tà giáo muốn gom góp đông người nên chọn giảng dạy những điều êm tai và theo tư dục của số đông, ví dụ như đã theo Chúa mà tiếp tục phạm tội là chuyện bình thường. Nhưng là người đã được thấm nhuần Lời Chúa, chúng ta phải tiếp tục công bố Lẽ thật để cứu nhiều người khỏi sự hư mất đời đời. Vì cớ đó, hiện nay là lúc mà nhân loại và con dân Chúa đang rất cần nghe Lẽ thật được truyền rao, nghe Lời Chúa được công bố qua môi miệng của mỗi chúng ta.

IV. Công bố Lời Chúa thế nào để được hiệu quả?

-ma 10:17Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.

>> Phải rao giảng Lời của Đấng Christ. Lời Chúa cho biết rằng người ta tin Chúa khi được nghe “Lời của Đấng Christ”, tức là khi Lời Chúa được nói ra. Chúng ta không bắt buộc lúc nào cũng phải mở Kinh Thánh ra, nhưng phải nói ra lời lẽ thật đã thấm nhuần vào đời sống mình. Nói về lẽ thật và nói những gì mà Chúa Thánh Linh thúc giục và hướng dẫn, chứ không phải “đọc làu làu” những câu Kinh Thánh mà mình đã học thuộc lòng nhưng không thích hợp với nhu cầu của người nghe.

Người không có đủ Lời Chúa thì thường nói dài dòng. Khi không nói được Lời Chúa thì họ nói về ơn phước Chúa ban. Rồi dần dần biến thành khoe khoang về con người của họ. Có người sai lầm bắt đầu bằng cách xét đoán về tôn giáo của người khác hoặc về cách hành đạo của họ. Những điều đó khiến cho người nghe khó chịu và không muốn nghe nữa. Lẽ thật của Chúa đã là khó nghe cho tội nhân rồi, nên chúng ta tránh nói những lời tiêu cực, chọc giận và gây tranh cãi.

Đối với người chưa biết Chúa, chúng ta chỉ tập trung nói về Phúc âm, về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trong tinh thần lịch sự và quan tâm. Chúng ta giúp cho họ  hiểu rõ tại sao sứ điệp của Phúc Âm là cấp bách và có liên hệ đến sự hạnh phúc và tồn tại (sống còn) của đời sống họ. Nếu gặp phải chống đối, mắng nhiếc, hay bắt bớ thì phải nhờ ơn Chúa giữ bình tĩnh, không nổi giận, không nản chí. Đối với người thờ ơ lãnh đạm, nhiều khi chúng ta cũng cần nài khuyên, năn nĩ họ tìm hiểu chân lý. Nhưng đối với anh em mình, đôi khi cũng phải mạnh mẽ, dùng Lời của Đấng Christ thẳng thắng khuyên dại và bẻ trách họ nếu họ đang phạm tội và có đời sống làm xấu hổ cho Danh Ngài.

>> Phải sống theo chân lý khi chúng ta công bố chân lý.

2Tim. 4:5Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.

Những lời khuyên nầy dành cho người hầu việc Chúa nhưng cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi Cơ đốc nhân. Ở đây, Phao-lô dường như muốn nói đến cách làm việc và nếp sống gương mẫu của người công bố Phúc Âm. Để đạt được kết quả tối ưu cho nhà Chúa, Chân lý không những phải được dạy dỗ, nhưng cũng phải được bộc lộ qua nếp sống đạo đức của con cái Ngài. Lẽ thật và Phúc Âm chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ khi được thể hiện qua lời nóicặp theo những hành động của người tín hữu khi họ sinh hoạt với anh chị em trong hội thánh và với người chưa tin Chúa.

Qua đời sống, hãy thực hành điều chúng ta tin và gỉảng dạy. Phải sống theo Lời Chúa dạy chứ không phải theo truyền thống tôn giáo. Phải tiết độ trong mọi sự, không quá mấu hay cực đoan và có những hành động “lạ thường” bị người đời xem là cuồng tín.” Phải siêng năng trong công việc nhà Chúa, không làm gì vì ham danh hay tham lợi. Phải chịu gian khổ, chấp nhận lỗ lã và mất mác. Phải hết lòng phục vụ, làm cho xong, không bỏ dỡ nữa chừng công việc mà Chúa giao, v.v…

V. Phải công bố lẽ thật dù gặp thời hay không gặp thời:

2Tim. 4:2 – “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Khi đạt được kết quả dễ dàng nhờ “gặp thời” thì không nên quá tự tin hay khoe mình, vì đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nhiều người vì thái độ đó mà sanh lòng kiêu ngạo nên bị Chúa lấy lại ơn tứ và cơ hội! Ngược lại, dù “không gặp thời”, tức gặp hoàn cảnh khó khăn, chống đối gắt gao cũng không nên ngã lòng nhưng tiếp tục công việc mà không bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng kẻ thù thật của chúng ta là ma quỷ, chúng khôn ngoan tìm đủ mọi cách và sẽ dùng những hoàn cảnh và những con người xác thịt chung quanh chúng ta để nói hay làm những điều khiến cho chúng ta nản chí. Vì thế nên chúng ta phải quyết tâm làm việc, quyết tâm công bố lời của lẽ thật mà không nảm chí. Khi gặp thời thì lợi dụng cơ hội mà tiến nhanh, và phát triển công việc. Khi gặp trở ngại thì nhờ ơn Chúa, sự khôn ngoan của Thánh Linh, và quyền năng của Ngài mà vượt qua. Trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn tin cậy Chúa, nhờ ơn Ngài tiếp tục giảng dạy, làm tròn nhiệm vụ “chẳng thôi”, bền lòng, và không bỏ cuộc.

Kết luận:  Nếu trước tiên chúng ta không siêng năng học hỏi Lời Chúa và thực hành hay áp dụng những lẽ thật thì làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ được chân lý cách rõ ràng hay công bố lẽ thật cách mạnh mẽ? Nếu chúng ta không bỏ công học hỏi Lời Chúa thì đừng ham có chức vụ trong hội thánh hay mong đợi Ngài sẽ sử dụng đời sống chúng ta.

Vậy, hãy dành nhiều thì và tìm đủ mọi cách để học hỏi Lời Chúa. Dù đã được học Trường Kinh Thánh, dù đã là giáo sư với nhiều bằng cấp, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi suốt đời. Nếu sự hiểu biết của chúng ta không ngừng tiến tới kinh nghiệm Chúa nhiều hơn mỗi ngày thì chắc chắn Chúa sẽ kêu gọi và sử dụng chúng ta làm những việc càng ngày càng quan trọng hơn và lợi ích hơn cho Nước Trời.

Nguyền xin Chúa giúp cho chúng ta luôn siêng năng học hỏi để mỗi chúng ta, từ người mới tin Chúa cho đến người đã có chức vụ, có thể góp phần xây dựng nhà Chúa cách kết quả lớn lao. Ước mong rằng, ngày kia, khi gặp mặt Ngài chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc, nhưng hãnh diện nhận được những phần thưởng thật xứng đáng với công khó của mình trên đời nầy. Amen.


Comments

BG – Vừa Học Vừa Công Bố Lẽ Thật — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *