BG – Vừa Học Vừa Công Bố Lẽ Thật

Mục sư Nguyễn Duy Tân –  © 2022 TinLanhLibrary.info          Nhiều người dành thì giờ ghi danh học hết khoá huấn luyện nầy đến khoá khác, lãnh được rất nhiều chứng chỉ. Có người cũng được lãnh bằng cử nhơn … Continue reading →

Cách Soạn Bài Giảng – Cố MS Nguyễn Duy Xuân (c) 1987

© TinLanhLibrary.com 2017 Các thể loại bài giảng: Khi muốn làm một bài giảng. Trước hết hãy cầu nguyện Chúa chỉ cho một đoạn Kinh Thánh, hay một câu, hoặc đề tài nào mình được Chúa tỏ ra. Nên biết … Continue reading →