HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Những Chứng Nhân Để Ta Noi Gương”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Hêbơrơ 12:1-3 — “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng”.

Cụm từ “người chứng kiến” ở đây được dịch như vậy khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng đó là linh hồn những thánh nhân và những con cái Chúa đã qua đời, họ đang làm “khán giả” để nhìn xem và cổ võ chúng ta là những người đang chạy thi trong cuộc đua thuộc linh. Hiểu như vậy không giúp chúng ta đủ tinh thần để chạy cho xong cuộc chạy đua thuộc linh.

Như vậy họ là ai? Họ là những “chứng nhân”, vô số chứng nhân đã để lại những tấm gương hùng hồn trong KT để làm chứng lại về đức tin mạnh mẽ của họ mà Hêbơrơ 11 là bản tóm lượt. Họ cũng là những tôi con Chúa đã qua đời và đã để lại những tấm gương bằng đời sống và những lời chứng đáng khích lệ cho chúng ta là người còn sống và còn đang chạy đua.

Họ làm chứng về những gì? Họ làm chứng rằng cuộc đời theo Chúa thường có đầy gian nan, thử thách và chiến trận với ma quỷ. Nhưng họ đã vượt qua được và đã làm xong cuộc chạy. Họ làm chứng rằng người lực sĩ nơi trường đua phải tin cậy Chúa vì Ngài là Đấng hay thương xót, luôn thành tín, giúp sức và giải cứu kẻ kính sợ Ngài. Như vậy những chứng nhân nầy không có vai trò nhìn xem chúng ta, nhưng có mục đích để chúng ta NHÌN XEM VÀ THEO GƯƠNG CỦA HỌ.

Người chứng nhân vĩ đại nhất là Chúa Cứu Thế. Hãy nhìn theo gương Ngài để có thể nhịn nhục, kiên trì chiến đấu cho đến khi chạy xong. Vì trong cuộc chạy của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ gặp thử thách nào khó khăn bằng những gì mà Chúa đã từng trải qua. Trước bất cứ thách thức nào, khi nhìn lại gương của Chúa Cứu Thế chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, bình an hơn, và sẽ thấy mình có đủ sức hơn để vượt qua. Nguyền xin Chúa cho chúng ta kiên trì nhìn xem Chúa và những anh hùng trong Thánh Kinh cũng như những người đã qua đời để chính chúng ta có thể trở thành những anh hùng đức tin và nhân chứng gương mẫu cho những thế hệ mai sau. Amen.


Comments

Tia Sáng – “Những Chứng Nhân Để Ta Noi Gương” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *