HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Hãy Nhìn Và Trông Đợi”

Mục sư Nguyễn Duy Tân 

Ha-Ba-Cúc 1:5 – “Các con hãy NHÌN các dân tộc chung quanh, hãy trố mắt NHÌN, Hãy KINH NGẠC SỮNG SỜ, Vì Ta đang làm một việc ngay trong thời buổi các con, Nếu có ai thuật lại, Các con cũng KHÔNG NGỜ.” (Bản Dịch Mới)

Dựa theo thống kê mới nhất của Trường Đại Học Gordon Conwell, Chúa đang làm việc cách mạnh mẽ trong vòng 30 năm qua ở nhiều nước Châu Á chung quanh nước Việt Nam chúng ta. Trong khi dân số các nước nầy gia tăng chậm chạp thì chúng ta thấy Hội thánh Chúa phát triển nhanh chóng hơn ở những nơi đó:

TRUNG HOA: dân số tăng 1.07%, Cơ-đốc giáo tăng 10.86% mỗi năm.

NÊ-PAL: dân số tăng 2.19%, Cơ-đốc giáo tăng 10.93% mỗi năm.

CAM-PU-CHIA: dân số tăng 1.67%, Cơ-đốc giáo 5.87% mỗi năm.

MÔNG-CỔ: dân số tăng 1.84%, Cơ-đốc giáo tăng 5.96% mỗi năm.

BHUTAN: dân số tăng 2.04%, Cơ-đốc giáo tăng 4.6%mỗi năm.

SINGAPORE: dân số tăng 2.01%, Cơ-đốc giáo tăng 4.12%.

BRUNEI: dân số tăng 2.66%, Cơ-đốc giáo tăng 4.49%.

TRUNG QUỐC: Nếu đạo Chúa tiếp tục tăng theo tỉ lệ 10.86% như hiện tại, thì chỉ trong vòng 10 năm nữa Trung quốc sẽ có gần 200 triệu Cơ đốc nhân. Hiện tại, theo ước lượng chánh thức thì họ có khoảng 70 triệu Cơ-đốc nhân. Nếu thật sự họ đang có 150 triệu như vài ước lượng khác, thì trong 10 năm nữa họ có thể có trên 500 triệu tín hữu Cơ-đốc trong khi lúc đó toàn quốc sẽ có 1,500 triệu dân.

INDONESIA: Chúa đang làm việc mạnh mẽ và lạ lùng tại xứ nầy. Chỉ trong vòng 4 năm qua, từ 2014 đến 2018, số nhà thờ ở Indonesia tăng từ 400 lên đến 6,000 ! Hiện tại, mỗi năm có khoảng 2 TRIỆU người Hồi giáo tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su! Một hội thánh kia chỉ có 200 tín hữu vào năm 2008, sau 10 năm đã có trên 6,000 tín hữu! Ở thủ đô Jacarta, một hội thánh cho biết số tín hữu của họ tăng thêm 15,000 người chỉ trong vòng 2 năm!

THÁI LAN: Gần đây, người ta cũng nhận thấy đạo Chúa cũng đang phát triển thật nhanh chóng ở Thái-lan. Một vị Mục sư, từng là một tu sĩ Phật giáo được nhiều người tôn trọng, đã giúp cho một nghìn người tin nhận Chúa chỉ trong vòng 3 tháng vừa qua trong mùa Hè 2018

Dân số ở Việt Nam chúng ta tăng khoảng 1% đến 2% mỗi năm, trong khi số Cơ-đốc nhân chỉ gia tăng nhiều lắm cũng khoảng đó mà thôi. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện và tiếp tục truyền bá Phúc Âm cho đến khi Chúa làm những việc “KHÔNG NGỜ” và đáng “KINH NGẠC SỮNG SỜ”… ngay trong quê hương mình, y như Ngài đang thực hiện giữa “CÁC DÂN TỘC CHUNG QUANH” chúng ta! Amen!


Comments

Tia Sáng – “Hãy Nhìn Và Trông Đợi” — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *