HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTia Sáng – “Nhật Ký Cầu Nguyện”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Chúng ta thường nghe một bài thánh ca nhắc nhở “Hãy đếm các ơn phước Chúa ban” nhưng với thời gian, chúng ta thường dễ quên mất những gì mà Ngài đã làm ơn cho chúng ta. Có một cách để giúp cho chúng ta chẳng những không quên ơn Chúa mà còn khích lệ chúng ta được thêm đức tin và bền chí trong sự cầu nguyện khi đứng trước những nan đề trong cuộc sống. Cách ấy đã được nhiều con cái Chúa khắp thế giới áp dụng xưa nay. Đó là “QUYỂN SỔ TAY CẦU NGUYỆN” hay “TẬP NHẬT KÝ CẦU NGUYỆN.”

Mỗi ngày, trong giờ tĩnh nguyện, trước khi cầu nguyện chúng ta ghi vào tập nầy ở một trang giấy mới Ngày Tháng Năm và Thì giờ cầu nguyện. Tại sao cần ghi giờ? Vì nhiều khi chỉ trong vòng MẤY PHÚT là Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, và mình nên ghi ngày giờ đó vào sổ. Sau đó, trong cột bên cạnh, chúng ta ghi xuống những gì Chúa đã nhậm lời theo từng nan đề để ngợi khen và tạ ơn Ngài.

Trong phần kế, chúng ta chia trang giấy ra hai cột. Cột bên trái (rộng hơn) chúng ta ghi xuống những nan đề cần cầu nguyện khác nhau. Mỗi nan đề đều viết riêng ra. Sau đó, nếu có một nan đề nào được Ngài nhậm lời thì chúng ta lấy bút nĩ màu vàng sơn lên lời cầu nguyện đó cho dễ thấy, và ở cột bên phải, chúng ta ghi ngày tháng, và giờ Chúa đáp lời cho nan đề đó.

“TẬP NHÂT KÝ CẦU NGUYỆN” có mục đích giúp bạn cập nhật những vấn đề trong đời sống mà bạn đã cầu nguyện và được Chúa nhậm lời, cũng như để bạn không dễ quên ơn Ngài. Khi bạn áp dụng Tập nhật ký cầu nguyện nầy, bạn sẽ rất vui khi thỉnh thoảng mở ra xem lại, bạn sẽ hồi tưởng đến những thử thách đã qua, nhớ lại những ơn phước lạ lùng mà Chúa đã làm trong đời sống bạn, và cảm thấy thêm lòng biết ơn và đức tin nơi Ngài. Có lúc bạn sẽ kinh ngạc trước những gì Chúa làm rồi thốt lên cách thật thà những lời như: “Chúa ơi, Chúa hay quá luôn!”, “Chúa thật là quá tuyệt vời!”, “Tại sao Chúa yêu con đến thế!”,… rồi bạn sẽ tạ ơn Ngài như những gì mà Đa-vít đã ghi lại:

“Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. 18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. 19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.” (Thi thiên 145:17-19)

Hãy tiếp tục GHI CHÉP, TẠ ƠN, NGỢI KHEN, và bền lòng CẦU NGUYỆN! Amen!


Comments

Tia Sáng – “Nhật Ký Cầu Nguyện” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *