HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết Ngắn“Tự Bảo Vệ Khỏi Ô Nhiễm Tâm Trí”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info

Nhân loại khắp nơi mỗi ngày tìm đủ mọi cách để giảm bớt ô nhiễm trong bầu không khí và sông ngòi. Nhưng không ai quan tâm đến ô nhiễm tâm trí của nhân loại đang ngày càng gia tăng, qua đủ loại phương tiện, từ phim ảnh đến mạng internet.

Con dân Chúa ngày nay phải hết sức cẩn thận giữ mình nếu không muốn tâm trí mình bị ô nhiễm bởi đủ loại thông tin đầy tội ác và hình ảnh ô uế đồi trị. Kinh Thánh có nhiều sự dạy dỗ cảnh báo về một số điều có khả năng gây ô nhiễm hoặc làm bại hoại tâm trí và tâm linh chúng ta. Những lời cảnh báo này nhắc nhở chúng ta bảo vệ lòng và tâm trí của mình khỏi những ảnh hưởng có thể dẫn đưa chúng ta xa rời sự tin kính và công bình. Dưới đây là một vài câu Kinh Thánh đề cập đến khái niệm này:

@ Phi-líp 4:8  “Rốt lại, hỡi anh chị em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.”

Câu này khích lệ con cái Chúa tập trung sự suy nghĩ của họ vào những điều tốt đẹp, trong sáng, và đáng kính, thay vì chìm đắm trong những tư tưởng tiêu cực hoặc không trong sạch.

@ Châm ngôn 4:23  “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi đó mà ra.”

Câu này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ tấm lòng của chúng ta. Phải nhìn biết rằng trạng thái của tấm lòng ảnh hưởng đến mọi hành động và quyết định của chúng ta.

@ Ma-thi-ơ 5:28  “Nhưng Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi.”

Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta rằng, trên phương diện thuộc linh,  ngay cả những tư tưởng ham muốn trong lòng cũng có thể bị Chúa xét đoán cách nghiêm trọng, vì bị Ngài xem thấy và coi chúng như tương đương với hành động ngoại tình.

@ 2 Cô-rinh-tô 10:5  “Chúng tôi đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.”

Câu này nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải tích cực kiểm soát và sàng lọc những suy nghĩ của chúng ta, để đảm bảo rằng những tư tưởng của mình luôn phù hợp với những lời dạy dỗ của Đấng Christ và không cho phép những hệ tư tưởng xấu xa hoặc trái với lẽ thật đến từ thế gian có cơ hội bén rễ trong tâm trí của chúng ta.

Vì giới hạn của bài học, bốn câu Kinh Thánh trên đây được chọn ra để giúp cho chúng ta nhận ra rằng những gì chúng ta cho phép xâm nhập vào tâm trí và tấm lòng của mình có thể có tác động tai hại chẳng những đến sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng đến những hành vi của chúng ta, và còn có thể khiến cho đời sống thuộc linh và tin kính của chúng ta ngày càng nguội lạnh.

Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta luôn đề cao cảnh giác và chủ ý đến những gì có thể ảnh hưởng cách tiêu cực đến tâm trí của chúng ta, và vô hiệu hoá chúng bằng cách nuôi dưỡng những tư tưởng tích cực và tin kính, để bảo vệ tâm trí và linh hồn của mình khỏi sự bại hoại. Amen.


Comments

“Tự Bảo Vệ Khỏi Ô Nhiễm Tâm Trí” — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *