HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBí Quyết Vui Mừng Của Phao-lô

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2023 – TinLanhLibrary.info

Phao-lô nói ông đã tập và học biết sự thoả lòng trong mọi cảnh ngộ (Phi-líp 4:11) và ông đã nêu ra trong Thơ cho người Phi-líp nầy ít lắm 20 bí quyết giúp cho con dân Chúa có cuộc sống vui vẻ, thoả lòng, và hạnh phúc lâu bền trong Chúa. Đó là những bí quyết vượt thời gian, đã giúp cho chính ông 2000 năm trước và vẫn có giá trị cho chúng ta ngày hôm nay.

  1. 1. Bí quyết thứ nhất của Phao-lô để được Vui Mừng là học biết Chúa Giê-su.

Đối với thế gian, hạnh phúc là khi người ta có nhiều tài sảnsở hữu mọi thứ mà mọi người mơ ước.

Nhưng hạnh phúc trong Chúa là niềm vui không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh hay những của cải vật chất trên đời nầy, vì hạnh phúc thật đến từ tình yêu của Chúa và những CỦA BÁU THUỘC LINH không bao giờ mất và không ai có thể cướp lấy!

Đức Chúa Giê-su là Đấng tồn tại đời đời, nên những gì Ngài ban cho chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi. Chính Ngài là nguồn của mọi của báu, có Ngài là có nguồn lợi quý báu nhất. Nên Phao-lô có thể nhất quyết rằng:

Philíp 3:7-8 –Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngàiliều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.”

Phao-lô thật ra có rất là nhiều cấp bằng, chức phận và giàu có, nhưng ông xem mọi sự đó như rơm rác, và sẵn sàng buông bỏ hết, miễn là ông được biết Chúa và được chính Chúa Giê-su.

Từ ngục tù tăm tối và lạnh lẽo, Phao-lô đã viết thơ người Phi-líp để truyền đạt cho con cái Chúa bí quyết để luôn có niềm vui mừng thật, niềm vui mừng trong mọi tình huống.

Ở trong Chúa là chúng ta sẽ được ở trong sự vui mừng và phước hạnh. Chúa có thể biến đổi sự đau buồn của chúng ta thành lý do để vui mừng. Ông quả quyết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.”  Trong đời sống người theo Chúa, không có việc “hên xui, may rủi”, dù thuận lợi hay khó khăn, cho dù có bị vu oan, tù đày, mất mát, đau bệnh, … Cuối cùng mọi sự sẽ hiệp lại để mang đến kết quả lợi ích cho đời sống những kẻ kính sợ Ngài.

Và đó là bí quyết mà con cái Chúa có thể tìm được niềm phước hạnh và có thể bày tỏ niềm vui của mình trong mọi hoàn cảnh! Đa-vít cũng dạy rằng:

Thi Thiên 5:11 –Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.

Trong mọi hoàn cảnh hãy tiếp tục “nương náu mình nơi Chúa” và “ái mộ Danh Ngài”, không phàn nàn hay oán trách, nhưng tiếp tục tin cậy Chúa. Lúc đó chúng ta mới hiểu tại sao Đa-vít và Phao-lô có thể “cất tiếng reo mừng” và “nức lòng mừng rở” hát ngợi khen Chúa dù ở trong nghịch cảnh.

  1. 2. Bí quyết thứ hai của Phao-lô để được vui mừng là khi thấy Tin lành được tấn tới và Đấng Christ được vinh hiển.

 

Ưu tiên số một của Phao-lô trong đời sống là làm thế nào để chính ông được BIẾT CHÚA Giê-su nhiều hơn mỗi ngày và làm cách nào giúp cho mọi người cũng được BIẾT Ngài.

Phi-líp 1:9 — “…điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu.

Vì thế, đối với ông không có gì mang đến cho ông sự vui mừng lớn hơn là thấy Tin Lành được lan rộng xa hơn mỗi ngày, có nhiều người được cứu, và những người tin càng ngày càng hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm hơn. Quý ông bà anh chị em có có tấm lòng cưu mang cho những linh hồn đang hư mất TRONG GIA ĐÌNH và CHUNG QUANH mình như Phao-lô không? Hãy tìm đủ mọi cách để giúp cho họ tin Chúa và giúp cho họ sớm biết Ngài nhiều hơn thì mới kinh nghiệm được niềm hạnh phúc giống như của Phao-lô. (Nhiều người giúp cho người ta tin Chúa, nhưng không giúp cho họ lớn lên và trở thành môn đệ. Giống như chúng ta sinh con ra, chúng ta để cho nó chết khi còn là trẻ con bú sửa thì có vui không? Không, phải giúp cho chúng lớn lên, nên người thành nhân, hữu ích cho GĐ và xã hội thì chúng ta mới cảm thấy vui mừng trọn vẹn)

Tóm lại, khi cuộc đời chúng ta có một định hướng rõ ràng và tấm lòng có ước muốn sâu sa được biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày thì lòng chúng ta sẽ luôn vui mừng như Phao-lô. Khi chúng ta quyết tâm giúp cho nhiều người tin Chúađược biết Chúa nhiều hơn, chúng ta sẽ có một cuộc sống thoả lòng, vui vẽ, và phước hạnh lâu dài như Phao-lô, Đó là bí quyết hạnh phúc thứ hai của Phao-lô.

  1. 3. Bí quyết thứ ba của Phao-lô để được vui mừng là noi theo gương chịu khổ của Đấng Christ.

Ngày nay chúng ta nghe nhiều người giảng dạy rằng khi có đức tin nơi Chúa Giê-su thì mọi sự sẽ tốt đẹp, đời sống sẽ sung túc và thịnh vượng. Phao-lô không đồng ý với điều đó đâu. Phước của chúng ta không ở trong một đời sống thịnh vượng và đầy đủ vật chất. Chúa Giê-su cũng cho chúng ta biết trước rằng chúng ta sẽ bị thế gian ghen ghét và bắt bớ vì họ cũng ghen ghét Ngài (Giăng 15:18,16:33). Chúng cũng dễ bị ma quỷ ghen ghét, và nó sẽ xúi giục người chưa biết Chúa chống đối và bắt bớ chúng ta. Nhiều lúc chúng ta cũng gặp thử thách, hoạn nạn, và khó khăn.

Dầu vậy, Phao-lô và các sứ đồ đã cho chúng ta thấy rằng họ vẫn tìm được hạnh phúc và vui mừng ngay trong khi họ trải qua những thử thách. Bí quyết được vui mừng của họ là xem những sự đau đớn và khổ nạn là một vinh dự vì chịu khổ vì Danh Chúa, là được Chúa đẹp lòng và xem họ là những người xứng đáng được dự phần hay chia sẻ sự thương khó với Ngài (Phil. 3:10, Rô-ma 5:3-4, Giacơ 1:2-4, 1Phi. 4:13).

1Phierơ 4:13 – “Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ.

Bí quyết của tôi khi gặp đau đớn trong cơ thể (chẳng hạn như khi bị nha sĩ mài sâu răng) thì nghĩ đến sự thương khó của Chúa Cứu Thế, xem như mình đang chia sẻ sự đau đớn của Ngài. Lúc đó mọi đau đớn dường như tan biến, hay ít lắm giảm đi rất nhiều.

Phao-lô muốn chúng ta chẳng những nghĩ đến Chúa, mà còn noi theo tâm tình khiêm nhượng của Đấng Christ (Phi-líp 2:5-10) và ông khích lệ chúng ta cũng bắt chướt theo Ngài. Nếu chúng ta noi theo gương Đấng Christ trong sự vâng phục ý Cha, chấp nhận và chịu đựng mọi thử thách thì trong đời nầy chúng ta có thể kinh nghiệm được niềm vui mừng trong hoạn nạn, tình yêu và sự chăm sóc chu toàn của Ngài.

Đấng Christ đã nêu gương hạ mình và vâng lời Cha mình, vì biết rằng sự đau đớn mà Ngài gánh chịu cuối cùng sẽ đưa Ngài lên địa vị vinh hiển đời đời. Chúng ta cũng vậy, nếu trong đời này chúng ta chịu khổ vì Danh Chúa thì trong đời sau chúng ta cũng sẽ được sống trong niềm hạnh phúc vô biên khi cùng được dự phần sự vinh hiển với Ngài.

>> Tóm lại, chúng ta có thể kinh nghiệm được hạnh phúc thật và niềm vui mừng không lệ thuộc vào hoàn cảnh khi chúng ta quyết tâm học biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày và quyết định giúp cho nhiều người khác cũng được cứu và được biết Ngài nhiều hơn.

Ngày nào chúng ta còn sống trong thế gian nầy, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp những thử thách. Bí quyết để tìm được hạnh phúc trong những giây phút đầy đau đớn và hoạn nạnkhông bao giờ đặt niềm tin vào lời hứa của người khác hay của cải đời nầy, nhưng nhìn xem gương của Chúa Cứu Thế và tin cậy lời hứa của Ngài là SS đời đời và những của báu đời đời mà Ngài dành cho chúng ta trong nước Ngài.

Khi chúng ta có được sự vui mừng trong Chúa thì cũng có trách nhiệmbày tỏ sự vui mừng luôn luôn” theo như lời dạy dỗ của Phao-lô. Chúng ta có thể vui mừng luôn luôn khi ngừng nhìn vào những khó khăn, những trở ngại; nhưng tập đếm những ơn phước, nhìn thấy những gì tốt đẹp mà Chúa ban cho, để ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài. Càng tạ ơn Ngài chúng ta sẽ càng được thêm ơn phước và càng được vui mừng!

Nguyền xin Chúa cho chúng ta luôn tìm được niềm vui và phước hạnh trong Chúa và có đời sống luôn tuôn tràn niềm vui mừng và phước hạnh đến anh em mình và đến những người chưa biết Chúa. Amen.


Comments

Bí Quyết Vui Mừng Của Phao-lô — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *