Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Chương 1

  Sách: “LƯỢC KHẢO CÁC BIẾN CỐ TẬN THẾ” – Leon J. Woods LTS. Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế do Hà Huy Việt  biên dịch dựa trên bản Anh Ngữ “The Bible anh Future Events” của Tiến Sĩ  … Continue reading →

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Chương 6 đến Chương 10

Sách: “LINH LỰC DO CẦU” – Chương 6 đến Chương 10 CHƯƠNG THỨ SÁU – “MỘT CHỨC VỤ CẦU NGUYỆN CÓ KẾT QUẢ” Duyên cớ chính làm cho tôi ốm yếu và không kết quả là do tôi nhác nhớm … Continue reading →

BH-Thắng Hơn Cơ Đốc Giáo Theo Xác Thịt (Phần 2) – 1Côr. 3:1-9

Thắng hơn Cơ đốc giáo theo xác thịt – (Phần 2) (Loạt Bài: I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) I Côrinhtô 3.1-9 Đoàn Phan Danh soạn dịch Tuần qua, tôi bắt đầu một sứ điệp soạn theo các … Continue reading →

BH-Thắng Hơn Cơ đốc Giáo Theo Xác Thịt (Phần 1) – 1Côr.3:1-9

BH-Thắng hơn Cơ đốc giáo theo xác thịt – (Phần 1) (Loạt Bài: I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI) 1 Côrinhtô 3.1-9 Đoàn Phan Danh soạn dịch G. Campbell Morgan, nhà truyền đạo nổi tiếng người Anh trong … Continue reading →