HomeTÌM HIỂU PHÚC ÂMĐiều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh

Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh

Alice Brill

Một chuỗi tuyệt vời nhất của những sự kiện siêu nhiên từng thấy trên trái đất đã bắt đầu bằng sự ra đời của Chúa Giê-xu Christ trong Bết-lê-hem. Những điều huyền diệu đã bao quanh sự ra đời của Đấng Christ và đã tiếp diễn qua việc truyền giáo trên trái đất để sinh ra bằng chứng dư dật mà “thật người này là Con của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 27:54).

Trong suốt mùa Giáng Sinh bận rộn này, chúng ta hãy dừng lại trong chốc lát để nghiên cứu về cuộc đời siêu nhiên của Chúa Giê-xu Christ và để biết về tình yêu siêu nhân của Thượng Đế dành cho tất cả mọi người.

Chúa Giê-xu đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh; Ngài không có cha trần gian. Vô số thiên sứ đã loan tin về sự ra đời của Ngài, và một ngôi sao thần diệu đã dẫn những thầy thông giáo từ miền đông tới để thờ phượng Ngài.

Trong suốt thời gian truyền giáo của Ngài, Chúa Giê-xu đã làm những việc lạ về chửa bệnh, sự sáng tạo, việc điều khiển tự nhiên, đuổi qủy, và làm những người chết sống lại.

Khi Chúa Giê-xu đã sẵn lòng chịu chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của chúng ta, một sự tối tăm không tự nhiên xảy ra giữa ngày đã bao phủ trái đất, những cơn động đất đã rúng động mặt đất, và bức màn trên trời đã xé đôi từ đầu tới cuối.

Ba ngày sau đó Chúa Giê-xu đã sống lại từ sự chết, giống như Ngài đã hứa. Sau đó, Chúa Giê-xu đã thăng mình khỏi trần gian và đã trở về Thiên Đàng trong khi những môn đồ của Ngài nhìn xem. (Hãy đọc về những việc lạ này trong Kinh Thánh Tân Ước.)

Thêm vào sự ra đời siêu nhiên của Chúa Giê-xu, Ngài đã sống một cuộc đời khác thường, đã chết một cái chết siêu phàm, đã sống lại từ sự chết, và đã trở lại Thiên Đàng bằng quyền năng siêu nhiên. Chúa Giê-xu không chỉ là một người bình thường. Chúa Giê-xu Christ đã là, và luôn là, Đức Chúa Trời đời đời.

Tại sao, rồi, Đấng Christ lại bỏ sự vinh hiển trên Thiên Đàng để được sinh ra trong Bết-lê-hem và rồi chết trên thập tự giá? Tất cả cũng là vì tình yêu siêu nhiên của Đức Chúa Trời dành cho loài người, một tình yêu mà vượt xa khỏi bất cứ một tình yêu con người nào. Kinh Thánh giải thích rằng, “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:7-8).

Không có tình yêu cứu rỗi đó, thì không một ai trong chúng ta có bất cứ hy vọng nào về sự cứu rỗi. Chúng ta tất cả đều là những tội nhân – “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” – và hình phạt của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 3:10, 6:23). Chúng ta không thể tự cứu lấy chúng ta bằng những thành tích tốt hay cuộc sống sùng đạo, bởi vì “chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế trong tầm mắt của Thượng Đế (Ê-sai 64:6).

Vì thế, Thượng Đế đã ban cho Con của Ngài là Chúa Giê-xu để chịu thay hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta bằng chính thân thể của Ngài trên thập tự giá. Việc tin tưởng vào sự hy sinh của Đấng Christ cho chúng ta là con đường duy nhất mà chúng ta có thể tìm được sự hòa bình với Thượng Đế và cửa vào Thiên Đàng. Chúa Giê-xu đã nói, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Nếu bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Giê-xu Christ như là Đấng Cứu Rỗi khỏi tội lỗi cho chính cá nhân bạn, bạn có nên làm điều đó bây giờ không? Kinh Thánh hứa rằng “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Hãy cuối đầu bạn xuống trong sự cầu nguyện, thú nhận với Thượng Đế rằng bạn là một tội nhân và rằng bạn muốn lìa khỏi những tội lỗi của bạn. Hãy cám ơn Thượng Đế về việc gởi Con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ, xuống chết trên thập tự giá và đã sống lại, do đó mà bạn có thể có được cuộc sống đời đời. Hãy mời Ngài vào cuộc đời bạn như là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời.

Bạn có thể lớn lên trong mối liên hệ với Đấng Christ bằng sự giao thông với Ngài mỗi ngày qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, tham gia vào một lớp học Kinh Thánh ở nhà thờ, và chia xẻ những tin tốt lành về tình yêu siêu nhiên của Thượng Đế với những người khác.

Sự kỳ diệu thật của Giáng Sinh là bằng chứng của Thượng Đế về tình yêu cho tất cả mọi người qua Chúa Giê-xu Christ. Mong rằng tình yêu của Ngài sẽ làm đầy lòng bạn với bình an và vui mừng trong mùa Giáng Sinh này và mãi mãi.

Được trích từ Tình Yêu Siêu Nhiên Của Thượng Đế viết bởi Alice Brill, được xuất bản bởi Regular Baptist Press, Schaumburg, IL, ©1998. Được dùng với sự cho phép.

Used by permission.


Comments

Điều Huyền Diệu Của Lễ Giáng Sinh — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *