HomePTLĐ PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO HTPTLĐ.Phát Triển Ơn Chứng ĐạoBa Bài Cầu Nguyện Giúp Thân Hữu Tin Nhận Chúa

prayer

“BA BÀI CẦU NGUYỆN MẪU GIÚP CHO THÂN HỮU TIẾP NHẬN CHÚA”

Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2016 – TinLanhLibrary.com

Mục đích: Để giúp cho các chứng nhân còn thiếu kinh nghiệm biết cách giúp hướng dẫn người thân hữu tin nhận Chúa.

Sau khi chúng ta trình bày Phúc Âm cho một thân hữu, khi nhận thấy họ đã sẵn sàng, không còn thắc mắc nào nữa, chúng ta nên nắm lấy cơ hội mời họ cầu nguyện ĐÓN NHẬN KẾ HOẠCH cứu rỗi của Chúa cho đời sống và TIẾP NHẬN NGÀI làm Cứu Chúa của mình.

Trước khi hướng dẫn họ lập lại từng câu lời CẦU NGUYỆN TIẾP NHẬN CHÚA như thông lệ, chúng ta nên xin phép cầu nguyện trước cho họ. Sau đó, chúng ta cũng nên kết thúc bằng một bài cầu nguyện.

Sau đây là 3 bài cầu nguyện mẫu mà người chứng nhân có thể dùng để cầu nguyện cách tương tự, giúp cho thân hữu TIẾP NHẬN CHÚA và được HOÀN TOÀN GIẢI THOÁT khỏi quyền lực của sự tối tăm. Nếu không có lời cầu nguyện giải thoát sau cùng, nhiều tân tín hữu sau đó có thể bị buồn ngủ và nhức đầu khi đọc Lời Chúa, gặp đủ điều ngăn trở không đi nhóm lại được, ngủ gật khi nghe giảng, không thể bỏ thuốc bỏ rượu hoặc cờ bạc, v.v. Nếu họ được giải thoát, họ sẽ tăng trưởng dễ dàng và nhanh chóng hơn.  

 1. Bài cầu nguyện cho thân hữu TRƯỚC KHI người đó tiếp nhận Chúa:

“Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu trên Trời của chúng con. Con tạ ơn Ngài đã cho con/chúng con hôm nay có cơ hội để giúp cho (ông/bà/anh/chị/em) ________ hiểu được kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài đối với tội nhân.

“Giờ nầy ông ______ đã sẵn sàng tin nhận Chúa, cầu xin Ngài hiện diện giữa chúng con, NHẬM LỜI cầu nguyện mà ông _______ sắp dâng lên Chúa. Xin Ngài dùng huyết báu của Chúa Jêsus mà RỬA SẠCH tội lỗi của ông, THA THỨ cho ông và ĐÓN NHẬN ông làm con của Chúa như lời Ngài đã tuyên hứa trong Kinh Thánh : “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời.”

“Con tạ ơn Chúa và dâng ông ______ lên trước mặt Ngài. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.”

2. Bài HƯỚNG DẪN thân hữu từng câu, để công nhận Phúc Âm và tiếp nhận Chúa:

“Kính lạy Chúa./ Con cám ơn Ngài đã giúp cho con / hiểu được kế hoạch cứu rổi tốt lành của Ngài./

Giờ nầy con đến với Chúa,/ nhìn nhận con là người có tội,/ không xứng đáng để được cứu./

Nhưng con biết Chúa yêu thương con,/ Ngài đã kêu gọi con trở về cùng Ngài./

Giờ nầy con ăn năn tội lỗi,/ cầu xin Chúa dùng huyết của Chúa Jêsus,/ bôi xoá tất cả tội lỗi của con./

Con xin mở cửa lòng/ mời Chúa Jêsus ngự vào lòng con,/ để từ nay làm Vua và cai trị đời con./

Xin ở với con luôn/ và gìn giữ con trong tình yêu của Ngài,/ cho đến ngày con gặp Chúa nơi Thiên đàng./

Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con,/ giúp con sống đời sống mới,/ làm đẹp lòng Ngài/ đúng theo lời Chúa dạy./

Con tạ ơn Chúa / và thành thật cầu xin bấy nhiêu lời./ Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.”

3. Bài cầu nguyện cho tân tín hữu SAU KHI tin nhận Chúa:

Kính lạy Cha trên Trời của chúng con. Tạ ơn Cha hôm nay Ngài đã KÊU GỌI (ông/bà/anh/chị/em) _______ trở về cùng Ngài.

Tạ ơn Đức Thánh Linh đã giúp cho ông ______ HIỂU ĐƯỢC tình yêu và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời và đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa và Chủ đời sống mình.

Xin Chúa từ nay NHẬN ông ______ làm con của Ngài như Lời Chúa hứa trong Kinh Thánh.

Xin Chúa tiếp tục ở với ông ______ , GÌN GIỮ ông trong ơn điển của Ngài, MỞ LÒNG MỞ TRÍ để giúp cho ông hiểu biết lời Chúa, chóng trưởng thành, có đời sống đắc thắng mọi cám dỗ, và sống đẹp lòng Ngài.

Xin cho ông  ______ sớm có cơ hội nói về Chúa cho mọi người trong gia đình, giúp cho họ sớm biết Chúa và cũng tin nhận Ngài để được cứu rỗi và hưởng ơn lành của Chúa trong đời sống.

Con xin dâng ông ______ lên trước ngôi ơn phước của Ngài. Trong Danh đại quyền đại năng của Chúa Jêsus Christ, tôi tuyên bố với ma quỷ và mọi tà linh rằng từ nay ông ______ ĐÃ THUỘC VỀ CHÚA, là con của Đức Chúa Trời, không có thần nào hay tà linh nào còn quyền trên đời sống ông _______ nữa.

Trong Danh Chúa Jêsus, tôi công bố rằng quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ bẻ gãy hết mọi XIỀNG XÍCH, mọi sự trói buộc, vô hiệu quả mọi sự RỦA SẢ hoặc lời THỀ NGUYỀN nào từ ông bà để lại, từ thời Ađam cho đến ngày nay. Bắt đầu giờ này, ông ______ đã hoàn toàn được GIẢI PHÓNG khỏi bất cứ quyền lực nào thuộc về tối tăm, từ nay sẽ sống trong sự sáng, trong ân điển và bình an Shalom của Đức Chúa Trời.

(Nếu người mới tin đang mắc bệnh, có thể cầu thêm câu nầy): Trong Danh đại quyền đại năng của Chúa Jêsus, con cầu xin Chúa Thánh Linh CHẠM ĐẾN THÂN THỂ ông ______ từ đầu đến  chân, cất đi hết mọi bệnh tật, để từ nay ông _______ kinh nghiệm được sự CHỮA LÀNH lạ lùng của Ngài.

Một lần nữa, con ngợi khen và tạ ơn Cha đã cứu ông _______. Xin Cha tiếp tục ban phước cho ông _____, giúp cho ông _____ được trở thành nguồn phước cho nhiều người, cho chính gia đình ông, cho con cháu của ông về sau nầy nữa.

Con hết lòng tạ ơn Chúa và cầu xin bấy nhiêu lời, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.


Comments

Ba Bài Cầu Nguyện Giúp Thân Hữu Tin Nhận Chúa — 5 Comments

  1. Cảm ơn tác giả về bài hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa rất hữu ích này. Tôi đã rất bối rối khi lần đầu tiên giúp một người thân trong gia đình cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nhờ bài cầu nguyện mẫu bên trên đã giúp tôi và người thân của tôi biết phải nói những gì cho đầy đủ ý.

  2. Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Mục sư đã có bài hướng dẫn cầu nguyện mẫu đầy đủ ý nghĩa giúp cho những người ra đi làm cúng về Chúa, cầu nguyện cho thân hữu tin nhận Chúa được trọn vẹn. Amen

  3. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô! Như lời Ngài đã phán : “Nếu ở dưới đất, có hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì nhân danh Thầy thì Cha Thầy sẽ ban cho.”. Xin Chúa thương chúc lành cho công việc truyền giáo của chúng con. Amen.

  4. Con cảm ơn Chúa đã khai sáng cho MS soạn thảo bài cn này.và con đã làm theo bài cn này để cn cho thân hữu con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *