HomeTHI VĂN CƠ ĐỐCTHỐNG KHỔ NHÂN

(Theo Lời tiên tri trong Êsai 53) – Mục sư Nguyễn Duy Tân

Có ai tin điều tiên tri rao báo,
Cánh tay Trời đã được tỏ cho ai?

Như Chồi non Người (1) lớn trước mặt Ngài (2)
Một cây yếu mọc lên từ đất nẻ.

Hình dung người không có chi đẹp đẽ
Không ai ưa, lại chán bỏ rẽ khinh
Người từng quen đau ốm với cực hình
Là kẻ bị thế nhân chê nghoãnh mặt.

Cả chúng ta cũng coi Người rẽ mạt,
Nhưng chính Người lại gánh chịu thế ta
Sự ốm đau, lòng buồn bực… thế mà…
Chúng ta tưởng Người bị Cha (2) đánh đập

Bởi cớ ta, thân Người cam bầm dập,
Ta bất công mà Người phải bị thương
Vì bệnh ta lưng Người rách trăm đường
Hình Người chịu cho ta nguồn an lạc

Chúng ta thãy đều như chiên đi lạc,
Ai theo đường nấy hờ hững vui chơi;
Trong khi Giê-hô-va (2) chồng chất trên người
Những tội ác mà chúng ta vi phạm!

Trước áp bức và hành hung đánh đấm
Nguời lặng câm chẳng biện hộ tự bênh,
Như chiên con trước người hớt lông mình,
Bị làm thịt không bao giờ mở miệng.

Trong những kẻ đồng thời đang chứng kiến,
Ai biết rằng vì họ Chúa hy sinh?

Phần chúng ta, ai đã nhận cho mình
Ơn cứu chuộc ban từ Con Thượng Đế?

Mục sư Nguyễn Duy Tân
© 2008 – www.Lib.TinLanhLibrary.info

Chú giải: (1) Đấng Mêsi = Chúa Giêsu Cơ đốc
(2) Là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa

Image may contain: plant, tree, night and outdoor

Comments

THỐNG KHỔ NHÂN — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *