HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnSự Chữa Lành Nhơn Danh Chúa Giê-su Christ Trong Thời Nay

“Sự chữa lành nhân danh Chúa Jesus Christ ngày nay.
Không có gì sai Kinh thánh khi một người tìm kiếm sự chữa lành bệnh ngày nay nơi Chúa Jesus Christ, vì kinh thánh chép rõ ràng rằng “nhân lằn roi Ngài chịu mà chúng ta đã được lành bệnh” (I Phi-e-rơ 2:24)
Tuy nhiên có một vài lưu ý như sau:
+ Không phải tất cả mọi người đều được chữa lành khi được cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Sự chữa lành phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: thời điểm và đức tin của người nhận. Vì vậy người bệnh cần biết chắc đây có phải là lúc chữa lành của mình không? Hội thánh này, đầy tớ này có phải là nơi Chúa muốn mình đến không?
Chúa lúc nào cũng muốn con người được cứu rỗi và được chữa lành, nhưng trên thực tế người ta chỉ được cứu vào thời điểm mà tấm lòng họ đã sẳn sàng! Sự chữa lành cũng tương tự.
+ Đấng chữa lành là Jesus Christ chứ không phải là hội thánh hay người cầu nguyện. Vì vậy con đường duy nhất để một người có thể nhận được sự chữa lành siêu nhiên là gặp gỡ Chúa Jesus Christ một cách cá nhân.
+ Một người được chữa lành là bởi đức tin chứ không phải bởi hy vọng. Hy vọng là tương lai. Đức tin là bây giờ. Hy vọng là điều tâm trí con người nghĩ. Đức tin là điều người đang có thật trong tâm linh đến từ Lời Chúa. Một người hy vọng (nghĩ rằng) mình đến hội thánh cầu nguyện sẽ được lành thì không chắc chắn được lành.
Tuy nhiên một người có đức tin xác quyết (có lời hứa cá nhân từ Chúa) rằng đến hội thánh cầu nguyện thì bệnh được lành, khi ấy phép lạ chắc chắn xảy ra.
+ Mục đích của sự chữa lành là để con người từ bỏ mọi tội lỗi, hình tượng mà trở lại sống đầu phục hoàn toàn cho ý muốn của Chúa. Vì vậy nếu sau khi được lành mà tư tưởng và hành vi của người đó chưa được quay đầu về lẽ phải thì chắc chắn sự chữa lành cũng không thể giữ được. Vì vậy gặp gỡ Chúa cách cá nhân là mang yếu tố quyết định. Phép lạ không biến đổi con người nhưng bất kỳ ai được gặp Chúa thì đều được biến đổi.

Nguồn: #truongquy


Comments

Sự Chữa Lành Nhơn Danh Chúa Giê-su Christ Trong Thời Nay — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *