HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácNGƯỜI CHA CÓ ẢNH HƯỞNG
(Mục sư Ngô Việt Tân)
NGƯỜI CHA CÓ ẢNH HƯỞNG
The Influencial Father – 1 Các vua 22:51-53
1. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Yêu Thương
a) Yêu thương con cái không điêù kiện
“Như cha thương xót con cái thể nào thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy” (Thánh thi 103:13).
b) Yêu thương con cái qua hành động.
c) Yêu thương con cái cách thủy chung
“Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1b).
2. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Quan Tâm
a) “Hãy trao mọi điêù lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em” (1 Phê-rơ 5:7).
b) “Hãy trao gánh nặng mình cho Chúa, chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rung động” (Thánh thi 55:22).
c) “… Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điêù ấy. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điêù ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:32-33).
3. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Khôn Ngoan
a) “Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4).
b) “Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con; Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả” (Châm ngôn 23:22).
c) “Hỡi các con, hãy nghe lời giáo huấn của người cha; và hãy chú ý để các con biết được sự sáng suốt” (Châm ngôn 4:1).
d) “Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, và nhận được sự sang suốt” (Châm ngôn 3:13).
4. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Sống Gương Mẫu
a) “…như cha với con…sống xứng đáng với Đức Chúa Trời…” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:11,12)
b) Lối sống gương mẫu của người cha:
_ Người cha dạy sự tự tế bằng lối sống quan tâm và ân huệ trong gia đình.
_ Người cha dạy tính kiên nhẫn qua lòng mềm mại và cảm thông.
_ Người cha dạy tính thành thật qua việc giữ lời hứa của mình với những người trong gia đình.
_ Người cha dạy tính can đảm qua lối sống không sợ hãi nhưng sống bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh.
_ Người cha dạy điêù công chính qua cách đối xử công bằng với mọi người.
_ Người cha dạy sự vâng theo lời Chúa qua cách đọc và cầu nguyện với gia đình mỗi ngày.
_ Người cha dạy về lòng kính yêu Chúa và Hội thánh của Ngày qua cách hướng dẫn gia đình đi thờ phượng Chúa thường xuyên.
_ Những lối sống của người cha quan trọng bởi vì có những người khác đang noi theo.
5. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Có Trách Nhiệm
a) Dạy dỗ con cái vâng giữ mạng lệnh của Chúa (Phục truyền 6:1,7; Ê-phê-sô 6:4; Châm ngôn 22:6)
b) Trách nhiệm kỷ luật con cái (Châm ngôn 16:20; 23:13, 14; 3:12)
c) Khi Chúa thương yêu, Ngài kỷ luật chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:5,6; 12:9-11).
6. Người Cha Có Ảnh Hưởng Là Người Cha Cầu Nguyện
a) Cầu xin Chúa gìn giữ con cái khỏi điêù ác (Giăng 17:15).
b) Cầu xin giúp con cái được rèn luyện qua thử thách, hoạn nạn (Thánh thi 119:71)
c) Cầu xin Chúa giúp con cái vâng phục bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1)
d) Xin Chúa cho con cái tìm bạn tốt và tránh xa ảnh hưởng xấu (Châm ngôn 1:10).
e) Xin Chúa giúp con cái giữ sự thánh sạch cho thân thể (1 Cô-rinh-tô 6:18-20)
f) Xin Chúa giúp con cái biết đầu phục Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống (Gia-cơ 4:7).
Mục Sư Ngô Việt Tân

Comments

NGƯỜI CHA CÓ ẢNH HƯỞNG — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *