HomeGĐTM GIẢI ĐÁP THẮC MẮCGĐTM.Giải Đáp TM Linh TinhGiải Đáp Thắc Mắc: Thanh Gươm Thấu Qua Lòng Ma-ri

Mục sư Nguyễn Duy Tân

THẮC MẮC CỦA LT: Con có một thắc mắc trong sách Lu-ca 3:35 thưa Mục Sư.

Ông Si-mê-ôn nói với bà Mari là: “còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.”

“Thanh gươm đâm thấu qua lòng bà Mari” là sao mà con không nghĩ ra, và tại sao việc đó lại khiến cho “tư tưởng của nhiều người được bày tỏ.” Xin Mục Sư chỉ cho con với ạ.

GIẢI ĐÁP: LT mến. Đây là lời tiên tri của một cụ già tinh kính Chúa tên Simêôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh nên nói tiên tri về con trẻ khi thấy Ma-ri và Giô-sép mang em bé Jêsus lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời theo thông lệ của Do thái Giáo. Hình ảnh thanh gươm đâm thấu qua lòng bà (theo nguyên văn là “đâm thấu qua linh hồn ngươi”) nói lên ý nghĩa là về sau Bà Ma-ri sẽ vô cùng ĐAU LÒNG vì con trẻ nầy khi bà thấy con mình chịu nhiều oan ức, nhục nhã, chống đối, đe dọa đến tánh mạng suốt những năm tháng mà Ngài thi hành chức vụ, nhất là lúc Ngài chịu đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá.

Còn câu “Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ” thì không có liên hệ gì đến việc đau lòng của bà Ma-ri. Vì theo nhiều bản dịch Anh ngữ thì chữ “ẤY VẬY” (hay “Kết quả là”) NẰM TRƯỚC câu nói về thanh gươm, nối liền với những câu trên nói về CHỨC VỤ CỦA CON TRẺ, nhất là câu 34, chứ không phải đi sau câu nói về Ma-ri như trong bản dịch Truyền Thống. Bản dịch 2011 dịch như sau: “34 Si-mê-ôn chúc phước cho họ và nói với Ma-ry mẹ Ngài, “Này, đứa trẻ nầy sẽ là cớ cho nhiều người trong I-sơ-ra-ên ngã nhào hay trỗi dậy và sẽ là cớ cho người ta chống đối, 35 ĐỂ NHỮNG TƯ TƯỞNG thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng.”

Bản Hiện đại cũng dịch tương tự: “KẾT QUẢ LÀ những TƯ TƯỞNG thầm kín của họ bị phơi ra ánh sáng. Còn bà sẽ bị đau đớn như gươm đâm thấu vào tâm hồn bà!”

Theo Bản Truyền Thống, câu 34 ghi: Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, CON TRẺ NẦY đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả.”  Câu nầy là lời tiên tri về MỤC VỤ CỦA CON TRẺ khi lớn lên. Khi rao truyền Phúc Âm của Nước Trời, Ngài sẽ gây ra nhiều tranh cãi và chống đối. Nhiều người vì cớ chống lại sự dạy dỗ thẳng thắng của Ngài mà sẽ “vấp ngã”vì chống lại chính Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài. Nhưng ngược lại nhiều tội nhân và kẻ bị xã hội chà đạp xem thường lại được Chúa “dấy lên”. Cho nên chữ “ẤY VẬY” là KẾT LUẬN giúp cho chúng ta thấy rằng qua mục vụ giảng dạy đầy tính đột phá của Chúa Cứu Thế, tư tưởng xấu xa của những kẻ giả hình sẽ được phơi bày trước ánh sáng của Chân lý, và tội lỗi giấu kín của nhiều người cũng sẽ được bày tỏ để giúp cho họ ăn năn và nhận thức được giá trị thật của họ là con cái Đức Chúa Trời. Amen.       


Comments

Giải Đáp Thắc Mắc: Thanh Gươm Thấu Qua Lòng Ma-ri — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *