HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖAnh Mù Tự Phụ

Có một người kia sinh ra là đã bị mù. Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có, “Tôi không tin, vì tôi không thấy.”
Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo, “Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!”
Nhưng, có kẻ bảo với anh ta, “Bạn ôi! Bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi! Có là bao! Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mắt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà đa số. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy.”
Anh chàng không tin. “Làm gì có được những cái đó! Tôi không tin. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi.”
Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được cao nhân chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh.
Bấy giờ, anh ta thấy được mặt trời, mắt trăng, các vì tinh tú trên không trung, mừng quá, và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm. “Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!”
Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta, “Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao mà nghe thấy được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: ‘Tôi thấy cả, tôi biết cả?’ Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là lấy tối làm sáng lấy sáng làm tối!”
Đôi khi chúng ta là những người sáng mắt nhưng thật sự chúng ta đang bệnh mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ mà chúng ta lại làm ngơ, chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bệnh vực họ. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy điều tốt lành nơi kẻ khác mà chỉ biết nhìn thầy điều xấu không đáng, để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đền sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rẳng chết là hết. Lúc đó chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị, chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời mình và bắt đầu một cuộc sống mới, hãy mở đôi mắt tâm hồn chúng ta.
Câu gốc suy gẫm:
“Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấy những điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài” (Thi Thiên 119:18). A-men!

Mục sư Nguyễn Hùng Vương


Comments

Anh Mù Tự Phụ — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *