HomeGƯƠNG XƯA CÒN MÃIANDREW MURRAY (1828 – 1917)

ANDREW MURRAY (1828 – 1917)

Andrew Murray.JPG

Picture source : Wikipedia

 

Mãi đến hôm nay đa số cơ đốc nhân đều biết Andrew Murray là nhà quán quân cung phụng lời Đức Chúa Trời của xứ Nam phi.

I. Thuở Thiếu Thời:

Andrew Murray sinh ngày 9-5-1828 tại Nam Phi. Ông là con thứ hai của ông bố cũng có tên là Andrew Murray Sr.(1794-1866). Ông bố vốn là giáo sĩ của Hội thánh cải chánh Hòa lan, được sai phái từ xứ Scotland, trung bộ Anh quốc, đi đến Nam Phi. Do đó, Andrew Murray con, được sinh ra tại khu truyền giáo ở Graaff Reinet. Mẹ của ông, bà Maria Susanna Stegmann, thuộc dòng dõi của phái Huguenot Pháp quốc và phái Luther Đức quốc.

Thuở nhỏ, Andrew được bố mẹ cho đi đến Aberdeen, Scotland học hành cùng với người anh cả của ông là John. Cả hai đều cứ ở đó mãi cho đến khi đổ bằng thạc sĩ vào năm 1845. Sau đó hai anh em cùng đi đến trường đại học Utrech (Hòa Lan) để học thần đạo. Cả hai anh em trở thành hội viên của Het Reveil, một phong trào phục hưng tôn giáo chống lại chủ nghĩa duy lý đang được yêu chuộng tại xứ Hòa lan vào thời đó. Cả hai anh em đã được Ban chấp hành Hội thánh Cải chánh Hòa lan phong chức mục sư vào ngày 9-5-1848, và sau đó họ trở về vùng đất mũi của Phi châu.

Murray đã kết hôn với Emma Rutherford tại thành phố Cap town, Nam phi vào ngày 2-7-1856. Họ có với nhau 8 con, 4 trai và 4 gái.

II. Công Tác Tại nam Phi:

Andrew đã chăn giữ các hội thánh Bloemfontein, Worcester, Cap Town và Wellington, tất cả đều ở Nam Phi. Ông là nhà quán quân trong cuộc phục hưng tại Nam Phi vào năm 1860.

Cùng với Martha Osborn và Spencr Walton, ông là một trong 14 sáng lập viên của Tổng hội Truyền giáo Nam Phi (SAGM). Sau khi Martha kết hôn với George Howe, họ thành lập Tổng hội Truyền giáo Đông Nam Phi (SEAGM) vào năm 1891. SAGM và SEAGM tháp nhập nhau vào năm 1894. Vì chức vụ của hội lan tràn đến các xứ sở khác ở Phi Châu, nên tên của Hội truyền giáo đổi thành Africa Evangelical Fellowship (AEF) vào năm 1965. AEF liên kết với SIM năm 1998 và tiếp tục hoạt động đến ngày nay.

Andrew Murray qua đời ngày 18-1-1917 , bốn tháng trước sinh nhật thứ 89 của ông, hưởng thọ 88 tuổi.Trải nhiều năm, ông có ảnh hưởng lớn về mặt thuộc linh trên nhiều người, bao gồm bà Jessie Penn-Lewis, nhân vật chủ chốt trong cuộc phục hưng ở xứ Wales vào các năm 1904-1905.

III. Các Tác Phẩm:

Andrew Murray là tác giả của trên 240 quyển sách bồi linh. Nếu ngày nay đọc các tác phẩm nổi tiếngcủa ông, chúng ta còn chạm được tính tươi mới, phong phú và sinh động trong đó.

Sau đây là một số tác phẩm nổi tiếng tiêu biểu của ông: Abide in Christ, God’s will our dwelling place, How to raise your children for Christ, Money, The Holiest of all: an exposition of the epistle to the Hebrew, The Spirit of Christ, The two covenants, The prayer life…

Sách vở của Andrew Murray đã ảnh hưởng cách lớn lao trên các tác phẩm của Watchman Nee và Witness Lee. Watchman Nee đáng giá cao kiệt tác” The Spirit of Christ”. Winess Lee trân trọng giới thiệu “The Holiest of all- an exposition of the epistle to the Hebrew ” trong tác phẩm “Cuộc gia tể của Đức Chúa Trời” của mình.

Tổng hội truyền giáo Nam phi sáng tác nhiều thánh ca có gia trị. Quyển Hymn của Living Stream Ministry có in lại một bài tiêu biểu là Hymn 251:


Câu 1: “Sông nước sinh mạng trong vắt thật,
Tuôn chảy ra từ ngai cao nhất
Phước ân do sông tuôn tràn nhiều thay
Phát nguyên từ Jesus thuở nay.

ĐK. Bao con sông nước sống sáng ngời,
Sông tuôn sinh mạng tươi mới
Tràn từ Ngài, ôi Cứu Chúa ôi
Chảy qua đời tôi các sông nầy”

Đáng ngợi khen Chúa vì trữ lượng cấu tạo của Lời Ngài trong Andrew Murray rất lớn, đến nỗi qua ngòi bút của ông Chúa đã nuôi dân Ngài gần khắp địa cầu suốt 150 năm vừa qua. Amen.

ZADOK


Comments

ANDREW MURRAY (1828 – 1917) — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *