“Hãy Cầu Hoà Bình Cho Giê-ru-sa-lem”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info / October 8, 2023 “Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.” (Thi thiên 122:6) Giê-ru-sa-lem và cả xứ Y-sơ-ra-ên đang bị chìm … Continue reading →

Gương Á-Ra-Ham – Sẵn Sàng Từ Bỏ Chinh Mình

By Debbie Thủy Ông cảm thấy hụt hẫng, khó hiểu, tim ông thắt lại, đau nhói trong lòng. Cuộc trò chuyện với Chúa vừa qua không giống như bao cuộc trò chuyện trước. Ngài không đến để khẳng định lại … Continue reading →