HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Suy Gẫm Lời ChúaCách Mổ Xẻ Những Câu KT Đầy Ý Nghĩa

Mục sư Nguyễn Duy Tân

⭐️ Mổ xẻ từng chữ từng lời mỗi câu Kinh Thánh quan trọng sẽ giúp cho bạn hiểu Lời Chúa cách sâu sắc hơn và khám phá được những bài học mà Chúa muốn dạy cho bạn hằng ngày cách riêng tư.

Dù chỉ nghiên cứu một câu Kinh Thánh, nhưng phương pháp nầy không phải dành cho người không có nhiều thì giờ để tĩnh tâm, vì thật ra bạn cần dành ít lắm 15 phút chớ không thể nào nhanh hơn được.

🙏 Hãy bắt đầu bằng sự cầu nguyện để xem Chúa cảm động bạn chọn một câu gốc nào hay một câu KT nào mà bạn biết là quan trọng nhưng thấy khó hiểu. Khi đọc Lời Chúa nếu bạn thấy câu nào có vẻ quan trọng, nhiều ý nghĩa, hoặc khó hiểu, thì hãy ghi vào một quyển sổ tay để lúc có thì giờ thì mang ra mổ xẻ.

Bạn cần một tờ giấy trắng, một cây viết mực, một vài viết màu nếu có. Dĩ nhiên bạn cần một quyển Kinh Thánh, một cuốn Tự điển Kinh Thánh nếu có, một cuốn “Kinh Tiết Sách Dẫn” (Trong trang web “Nhu Liệu Thánh Kinh” online), một cuốn Tự điển từ ngữ Việt – Việt.

Bắt đầu ghi câu KT xuống trên trang giấy, đọc tới đọc lui ít lắm 5 lần.

Một ví dụ: Thi thiên 34:5 – “Chúng ngửa trông Chúa thì được chói-sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.” (Thi thiên 34:5, Bản Truyền Thống)

Lấy viết khoanh tròn những chữ quan trọng (ở đây là những CHỮ IN):

Chúng [NGỬA TRÔNG CHÚA] [thì được] [CHÓI SÁNG],
[MẶT] họ [CHẲNG HỀ] bị [HỔ THẸN]

Đọc qua những câu khác trong phân đoạn Kinh Thánh để hiểu câu Kinh Thánh nầy trong ánh sáng của cả đoạn (context).

Cũng nên xem câu nầy trong các bản dịch khác nhau để hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu đó:

“Những ai [trông đợi Ngài] sẽ được [rạng rỡ] mặt mày;
Họ sẽ không bao giờ bị [hổ ngươi bẽ mặt.]” – (Bản Dịch 2011)

“Người nào [ngưỡng trông Chúa] thì được [chiếu sáng;]
Họ chẳng bao giờ [bị thẹn mặt.]” – (Bản Hiệu Đính)

Tìm ý nghĩa của những chữ THEN CHỐT trong tự điển. Theo tự điển trên mạng, Tratu.Soha.vn thì không có chữ “NGỬA TRÔNG” và chữ “CHÓI SÁNG”! Có lẽ vì bản dịch Truyền Thống dùng những từ ngữ xưa hoặc là từ riêng của vùng.

Theo Từ điển online “TratuSoha.vn”, thì chữ “TRÔNG” có nghĩ là nhìn để nhận biết, để ý nhìn ngó, hướng đến với lòng mong đợi, mong đợi được giúp đỡ, quay hoặc hướng về phía nào đó.

Còn chữ “RẠNG RỠ” có nghĩa là sáng rực rỡ như ánh sáng ban mai. Rỡ ràng. Vẻ vang được nhiều người biết đến.

Từ “HỔ THẸN” là tự cảm thấy xấu xa, không xứng đáng.

Vậy chúng ta có thể hiểu Đa-vít có ý dạy rằng: Những ai nhìn xem Chúa, hướng lòng mình đến Chúa với lòng mong đợi được Ngài giúp đỡ, thì mặt mày người đó sẽ rực sáng lên như ánh sáng ban mai, như được đắc thắng vẻ vang, được nhiều người biết đến, không bao giờ còn cảm thấy xấu hổ hoặc không xứng đáng nữa.

Bạn cũng thường thấy sự dạy dỗ nầy rõ ràng trong nhiều lẽ thật của Lời Chúa. Nếu muốn tìm những câu KT có liên hệ đến những chữ quan trọng, bạn có thể tìm trong sách “KINH TIẾT SÁCH DẪN” (Nhu Liệu Thánh Kinh online) bạn sẽ thấy rất nhiều câu KT liên hệ đến chữ “Trông đợi Đức Chúa Trời” chẳng hạn.

Qua câu KT nầy, chúng ta học được lẽ thật nầy:

▶️ ĐIỀU KIỆN: Là TRÔNG ĐỢI CHÚA là Đấng chúng ta TIN CẬY. Khi đứa bé trông đợi mẹ đi chợ về để có bánh, thì nó TIN rằng mẹ nó thường có mua bánh khi từ chợ về. Nó kiên nhẫn chờ đợi trong niềm tin và hy vọng.

▶️ KẾT QUẢ: Là NHẬN ĐƯỢC NHỮNG GÌ TA TRÔNG ĐỢI và mặt mày chúng ta sẽ được RẠNG RỠ lên, vui mừng, cảm thấy hạnh phúc, và không còn hổ thẹn nữa.

Hãy nhìn nhận rằng hôm nay chưa chắc bạn đã hiểu hết ý nghĩa của câu KT nầy, và tin rằng trong tương lai nếu bạn có cơ hội học lại câu KT nầy, chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ còn dạy bạn những lẽ thật lợi ích khác nữa, vì Lời Chúa là Lời Sống và là nguồn suối vô tận của chân lý.

Khi đã hiểu những ý chánh mà Chúa bày tỏ cho bạn hôm nay, bạn nên thử thay những chủ từ trong đó bằng tên của mình. Nếu bạn tên Bình thì có thể viết tên mình vào, bạn sẽ thấy câu KT đó tạo một ấn tượng mạnh hơn trên tâm trí bạn:

“Khi Bình trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;
Bình không bao giờ bị hổ ngươi bẽ mặt.” (BD 2011)

“Khi Bình ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng;
Bình chẳng bao giờ bị thẹn mặt.” (Bản hiệu Đính)

🙏 Cuối cùng hãy tạ ơn Chúa đã giúp cho bạn được một bài học đầy ý nghĩa, được an ủi, và thật khích lệ cho đời sống mình. Amen.


Comments

Cách Mổ Xẻ Những Câu KT Đầy Ý Nghĩa — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *