HomeAUDIO & VIDEOSCâu Chuyện Đức TinCả Thế Giới Cần Được Nghe

Fritz Kreisler (1875-1962), là một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng trên thế giới và cũng là một nhà soạn nhạc người nước Áo (Austria). Ông đã tạo được một cơ nghiệp vững chắc nhờ các buổi trình diễn hoà nhạc và tài soạn nhạc của ông. Là một người hào phóng rộng rãi về tiền bạc, ông đã phân chia gần hết của cải cho nhiều người, vì thế, trong một chuyến đi lưu diễn, khi tìm thấy một cây đàn vĩ cầm rất có giá trị, thì người nhạc sĩ đã không đủ tiền để mua.

Về sau khi có đủ tiền, Fritz Kreisler trở lại gặp người bán để hỏi mua cây đàn yêu thích đó, nhưng ông rất thất vọng khi biết là cây đàn đã được bán cho một nhà sưu tầm nhạc cụ. Kreisler lại tìm đến nhà người mua chiếc vĩ cầm và xin thương lượng để mua lại cây đàn. Nhà sưu tầm nói với ông : “Cây đàn đó là một bảo vật quí giá nên không thể bán lại”. Kreisler buồn lắm, nhưng trước khi ra về, ông xin phép người chủ cho ông được sử dụng cây đàn một lần thôi. Sau đó, người nhạc sĩ với ngón đàn tuyệt diệu đã trỗi lên những âm điệu hết sức du dương gây nên ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe.

Điều nầy đã tác động vào tâm hồn của nhà sưu tầm nên sau đó ông đã nói rằng: “Ông Kreisler ơi! Tôi không có quyền giữ cây đàn nầy cho riêng mình. Nó sẽ thuộc về ông. Hãy mang cây đàn nầy đi khắp thế giới để cho mọi người nghe âm thanh tuyệt vời của nó trong tay ông”.

Sự rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cũng là những thanh âm rất tuyệt vời của Thiên Đàng, cần được phổ biến cho tất cả mọi người, bởi vì đó là Ý Muốn Tốt Lành của Đức Chúa Trời khi Ngài ban Tin Mừng Cứu Rỗi cho loài người qua sự Giáng Sinh, sự chết chuộc tội và sự Phục Sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus.
Gần 2000 năm trước, Chúa Jêsus đã phán với đoàn dân đông tại xứ Do Thái như sau: “Quả thật, quả thật,Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin Ta thì được sự sống đời đời” (Giăng 6: 47). Chúng ta đã nhận được phước hạnh nầy thì không nên giữ nó cho riêng mình, mà phải mang Phúc Âm vào thế giới cho mọi người ĐƯỢC NGHE, để họ tiếp nhận Chúa hầu nhận ơn cứu rỗi.
Lời Chúa nhắc chúng ta: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng”(Rô-ma 10: 17). Việc làm chứng về Chúa là điều chúng ta nên làm, còn kết quả thì trông cậy vào Chúa Thánh Linh thuyết phục người nghe.

Trở lại câu chuyện trên, người nhạc sĩ vui mừng khi nhận được cây đàn vĩ cầm có giá trị, với ý muốn của nhà sưu tầm nhạc cụ là ông phải đem những âm thanh tuyệt diệu của cung đàn đến khắp mọi nơi. Cũng vậy, những người con dân Chúa cần phải hết lòng nhờ Ơn Chúa để rao truyền Phúc Âm của Chúa Jêsus cho nhiều người, bởi vì CẢ THẾ GIỚI CẦN ĐƯỢC NGHE TIN LÀNH CỨU RỖI.

Cầu xin Thánh Linh Chúa ban ơn cho những người đi ra làm chứng nhân cho Chúa, và xin Ngài cũng ban phước trên nhiều người nghe để tiếp nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho. Amen.

Viết lại, dựa theo câu chuyện sưu tầm và thêm phần Kinh Thánh
Truyền Đạo Trần Thị Ngữ.


Comments

Cả Thế Giới Cần Được Nghe — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *