HomeTÌM HIỂU PHÚC ÂMBG-Sống Còn Hay Sống Đời?

”Sống Còn Hay Sống Ðời?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © TinLanhLibrary 2016

Nhập đề: Một vị vua kia muốn học hỏi những sự khôn ngoan trên thế giới nhưng không thích đọc nhiều sách, nên một ngày kia vua họp các quân sư và các nhà thông thái trong nước lại rồi ra lệnh cho họ làm một việc quan trọng. Vua muốn họ gom góp hết tất cả sự khôn ngoan và kiến thức từ tất cả các sách trên thế giới rồi tóm tắt lại thành một quyển sách mà thôi để vua học. Sau vài năm làm việc đó, người ta gom tất cả các kiến thức và sự dạy dổ quan trọng và viết thành một quyển sách thật dày. Thấy các vị đó làm việc tốt đẹp, vua muốn thử họ thêm lần nữa, nên nói: Sách vẫn còn nhiều trang quá, các khanh có thể gom quyển sách nầy lại thành một trang được không? Họ bèn dành thêm một thời gian nữa để làm việc đó.  Khi thấy trang giấy đó, vua tò mò nên hỏi tiếp: các khanh có thể gom tất cả những gì trong trang giấy nầy thành một câu được không? Họ ngồi xuống nghiên cứu bàn bạc rất lâu và tóm tắt tất cả những điều quan trọng nhất thành một câu. Sau đó Vua lại bảo họ gom câu đó thành một chữ thôi. Sau một thời gian nghiên cứu, họ đều đồng ý với nhau rằng nếu tất cả các sự dạy dỗ hay nhất và khôn ngoan nhất trên thế giới mà gom góp lại thành một chữ thì chữ đó phải là ”SỐNG CÒN” (hay SINH TỒN, SURVIVAL).

Từ khi nghe câu chuyện nầy, tôi suy nghĩ nhiều và chưa thấy có chữ nào hợp lý hơn chữ đó để tóm tắt tất cả mọi kiến thức và mục đích quan trọng của nhân loại.

Ví dụ, tất cả những công trình nghiên cứu của Y KHOA đều có mục đích để giúp loài người sinh tồn lâu hơn trên mặt đất. Những công trình nghiên cứu khác như việc đưa người lên không gian của NASA cũng có mục đích tối hậu là giúp khám phá LỐI THOÁT cho sự SỐNG CÒN của nhân loại nếu rủi ngày nào đó con người không thể tiếp tục sống trên địa cầu nầy. Dĩ nhiên, những cố gắng của bất cứ cá nhân nào cũng có liên quan đến sự sống còn của chính họ và gia đình họ. Biết bao nhiêu người Việt đã mạo hiểm vượt biên bằng tàu bè ra nước ngoài chưa chắc gì là để “TÌM TỰ DO”, vì thật sự họ ra đi với mục đích tìm sự sinh tồn cho gia đình họ mà thôi.

Nếu chúng ta sinh ra trên đời nầy với mục đích để tranh đua nhau mà sống còn cho đến trăm năm thi thật sự vẫn chưa hiểu hết Ý NGHĨA của đời sống, chưa đạt đến MỤC TIÊU thật sự của cuộc đời nầy. Vì đó chỉ là sự sống còn cho THỂ XÁC mà thôi. Sự sinh tồn CHO CẢ THỂ XÁC LẪN LINH HỒN mới là sự sinh tồn trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa hơn. Vì cớ đó mà Lời Chúa khuyên dạy chúng ta tìm kiếm và đón nhận SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, tức là SỰ SỐNG CÒN ĐỜI ĐỜI mà Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho nhân loại qua sự hy sinh của Con Ngài.

Nếu thử hỏi chữ nào tóm tắt cả Kinh Thánh thì tôi có thể nói cách chắc chắn rằng, đó là những chữ: “SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Eternal Life). Nếu tóm tắc lại còn một chữ thôi thì là chữ “ĐỜI ĐỜI” (Eternal). Chúng ta biết chữ Eternal được dùng để chỉ về Đức Chúa Trời, vì Ngài là Ðấng sống đời đời = Ðấng Hằng Sống.  Chúng ta muốn sống còn mãi mãi, muốn sống đời đời, thì phải đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu, để được trở thành con của Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban cho chúng ta một cuộc sống TỒN TẠI ĐỜI ĐỜI.

Muốn sống còn trong thể xác nầy thì mỗi ngày chúng ta cần gì? – Chúng ta cần KHÔNG KHÍ để thở, cần NƯỚC để uống, và ĐỒ ĂN để dùng. Muốn được sự sống đời đời thì chúng ta cũng cần 3 thứ đó: KHÍ thiêng liêng, NƯỚC thiêng liêng và ĐỒ ĂN thiêng liêng, thuộc về linh giới và đến từ Đức Chúa Trời.

  1. Chúng ta có sự sống vĩnh cửu nhờ KHÍ hay HƠI THỞ của Đức Chúa Trời:

 

Nơi vườn Ê-đen, khi Ðức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người thì Ngài HÀ SINH KHÍ” vào lỗ mủi của Ađam và Ê-va (Sáng 2:7), và họ đã trở thành một loài SANH LINH” hay “một LINH HỒN SỐNG”.  Chữ “khí” đây không phải là không khí (air) nhưng là ”HƠI THỞ CỦA SỰ SỐNG” (Breath of Life) còn có nghĩa là “HƠI THỞ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”. Thế thì loài người có một phần ĐẶC TÁNH của Đức Chúa Trời bên trong con người của họ. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên các động vật khác, Ngài không hà hơi trên chúng. Chỉ có loài người mới được cái đặc ân đó. Cho nên, loài người không phải chỉ là một THỂ XÁC CÓ SỰ SỐNG ra từ bụi đất như các loài sinh vật khác. Dù con khỉ, hay chó ngựa rất khôn ngoan, nhưng chỉ có loài người mới được trở thành một LINH HỒN SỐNG vì họ nhận được HƠI THỞ của Ðức Chúa Trời. Hơi thở hay khí đó là SỨC SỐNG từ Ðấng Tạo Hóa. Không có sức sống đó, chúng ta chỉ là một loài vật sống không có linh hồn, chết rồi là hết như các động vật khác.

Trong Êxêchiên 37:9 – có một KHẢI TƯỢNG được ghi lại trong Kinh Thánh nói về một đám xương khô đã nhờ GIÓ từ bốn phương thổi đến mà sống lại, trở thành những con người sống, một đạo binh đứng trên chân của mình. Chữ ‘GIÓ’ ở đây trong nguyên bản thì chữ “KHÍ” được dùng đến cũng đồng một chữ “Khí” trong Sáng thế ký 2:7 mà chúng ta vừa nói đến, tức là từ “PNEUMA” (là “breath” hay hơi thở). “HƠI THỞ” tượng trưng cho SỨC SỐNG từ Ðức Chúa Trời. Mỗi một con người chúng ta đều sinh ra và lớn lên trong tội lỗi và bị Kinh Thánh xem là người có một TÂM LINH ĐÃ CHẾT, một con người BẠI HOẠI, một con người BỊ HƯ (BROKEN) hay HƯ MẤT, tức là đã mất đi hơi thở đó của Đức Chúa Trời. Một người chưa tin nhận Chúa, chưa nhận lại hơi thở đó từ Đức Chúa Trời thì không có sức sống đó, không thể nào tâm linh của người đó có thể tự nó sống lại được cũng như không thể thoát khỏi tình trạng CHẾT THUỘC LINH, và không thể hưởng được sự sống đời đời.

Trong Giăng 20:22 – Giăng có ghi lại rằng, sau khi sống lại, Đức Chúa Jêsus hiện đến giữa các môn đồ của Ngài, rồi Ngài HÀ HƠI THỞ trên họ và nói rằng: “Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh”. Việc Ngài HÀ HƠI TRÊN HỌ là một hành động TƯỢNG TRƯNG nhưng có ý nghĩa quan trọng, để CHỨNG MINH Ngài là ĐẤNG TẠO HÓA, đang HÀ SINH KHÍ vào những tín hữu mới nầy để ban SỨC SỐNG THUỘC LINH cách mới mẽ cho họ. Trong Giăng 20:22 nầy Kinh Thánh cũng dùng chữ “PNEUMA” khi nói đến chữ “HÀ HƠI” của Chúa Jêsus. Rõ ràng, sự “hà hơi” của Đức Chúa Trời trong Sáng thế ký hay sự “hà hơi” của Đức Chúa Jêsus Christ sau khi phục sinh có liên hệ đến việc loài người nhận được SỰ SỐNG TÂM LINH và ĐỨC THÁNH LINH.

Khi tin nhận Chúa, để được sự sống tâm linh, chúng ta phải mời Đức Chúa Jêsus qua Ðức Thánh Linh của Ngài NGỰ VÀO LÒNG VÀ TÂM TRÍ chúng ta. Lời Chúa cho biết, Đức Thánh Linh đến với chúng ta cách nhẹ nhàng NHƯ GIÓ VÀ KHÔNG KHÍ. Đức Thánh Linh đến với chúng ta cách VÔ HÌNH, nhưng QUYỀN NĂNG của Đức Chúa Trời, qua Thánh Linh, giúp cho TÂM LINH chúng ta SỐNG LẠI, con người bên trong của chúng ta nhận được SỨC SỐNG MỚI TỪ Chúa.

SỨC SỐNG MỚI nầy thể hiện ra ngoài bằng những kết quả mà Kinh Thánh gọi là BÔNG TRÁI THÁNH LINH, tức là những BẢN TÁNH MỚI trong đời sống người tín hữu, như là sự vui mừng, bình an trong tâm hồn là điều thấy rõ nhất và sớm nhất. Sau một thời gian, người mới tin nhận Chúa cũng dần dần nhận thấy những THAY ĐỔI lạ lùng khác trong bản tánh của mình, ví dụ như tình yêu thương, lòng khiêm nhường, nhịn nhục, kiên nhẫn, không nóng giận, tinh thần phục vụ, hy sinh, tánh tự chủ, lòng dạn dĩ, can đảm, sự khôn ngoan, v.v… Đức Thánh Linh ở với chúng ta nên mang đến cho chúng ta sức sống mới, giúp cho chúng ta TRƯỞNG THÀNH trong sự hiểu biết Lời Chúa, nung nấu lòng chúng ta để giúp chúng ta kính Chúa, yêu người, can đảm sống cho Ngài và phục vụ tha nhân.

Như vậy, thứ nhất Ðức Thánh Linh là KHÍ, là HƠI THỞ từ Ðức Chúa Trời, Ngài cũng chính là Chúa Jêsus sống TRONG LÒNG CHÚNG TA để ban cho chúng ta SỰ SỐNG MỚI trong đời hiện tại và SỰ SỐNG VĨNH CỬU trong đời sau.

2. Chúng ta có sự sống vĩnh cửu nhờ NƯỚC HÀNG SỐNG của Ðức Chúa Trời:

Khi dân Ysơraên lưu lạc 40 năm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã cung cấp nước uống cho họ cách kỳ diệu. Ngài khiến cho có một dòng nước chảy ra từ một hòn đá mà Ngài sai Môi-se dùng gậy đập. Đá chảy nước ra cho dân sự uống, và sau đó tiếp tục chảy như một DÒNG SÔNG NGẦM dưới lòng sa mạc. Nơi nào dân sự đi đến, nơi đó có dòng sông ngầm nầy. Người ta chỉ cần đào vài thước xuống là có nước, một phép lạ đã đáp ứng một nhu cầu thể xác vô cùng quan trọng cho dân Ysơraên trong suốt 40 năm hành trình trong sa-mạc!

HÒN ĐÁ BỊ ĐẬP đó là biểu tượng về Chúa Jêsus, là Ðấng đã chấp nhận bị đánh đập nơi thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Bởi sự hy sinh đó, Chúa Jêsus đã trở thành NGUỒN NƯỚC SỐNG để rửa sạch tội lỗi chúng ta, mang đến sức sống mới và sự tươi mát hàng ngày cho đời sống tâm linh của những ai mời Ngài vào đời sống mình!

 Giăng 4:10-14 – có ghi lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêxu và người đàn bà Samari: “4:10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi NƯỚC SỐNG…. 4:13 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; 4:14 nhưng uống NƯỚC TA SẼ CHO, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một MẠCH NƯỚC trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.”  Chúa Giêxu chính là Ðấng ban cho chúng ta NƯỚC HẰNG SỐNG. Ngày nay, muốn có nước đó, chúng ta chỉ cần “xin” thì sẽ nhận được.

Trong đồng vắng, có một LẦN THỨ HAI dân sự bị thiếu nước uống, thì Chúa bảo Môi-se đến NÓI với một hòn đá khác để hòn đá chảy nước ra, nhưng vì Môi-se tức giận dân sự đã lầm bầm về Chúa nên ông lấy gậy ĐẬP hòn đá. Đá vẫn chảy nước ra cho họ dùng, nhưng Chúa đã nổi giận với Môi-se vì ông làm sai điều Chúa căn dặn: ông không nói mà lại đập hòn đá! Chúa Jêsus đã chịu đánh đập MỘT LẦN ĐỦ CẢ vì tội lỗi của chúng ta. Hôm nay, chúng ta chỉ cần đến với Ngài để NÓI MÀ THÔI, để cầu nguyện, để trình dâng những nhu cầu của chúng ta cho Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta NƯỚC HẰNG SỐNG, với quyền năng rửa sạch lương tâm, thay đổi tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Nước Hằng Sống giúp cho chúng ta có sức sống mạnh mẽ, biến chúng ta thành một MẠCH NƯỚC SỐNG tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta đến với những người sống chung quanh, mang an ủi và phước hạnh đến cho nhiều người. Có nước sống nầy trong lòng, chúng ta sẽ sống mãi và không hề chết = đó là SỰ SỐNG CÒN vô tận từ đời nầy cho đến cõi đời đời vô tận về sau!

Công vụ 1:5 – có ghi rằng: “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.”  Một lần nữa, NƯỚC đây cũng là biểu tượng cho Ðức Thánh Linh.  Khi chúng ta mời Đức Thánh Linh tức Chúa Jêsus vào lòng mình, thì có một hiện tượng thuộc linh xảy đến trong lòng và tâm trí chúng ta, Lời Chúa gọi đó là “NHẬN BÁP TEM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH”. Khi Đức Thánh Linh vào lòng, thì chúng ta cũng nhận được sự sống mới, sự soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ, và sự an ủi từ Đức Thánh Linh mỗi ngày. Ngài cũng mang đến sự tươi mát cho lòng chúng ta và khiến chúng ta trở thành một nguồn nước sống, mang đến phước hạnh và tươi mát cho anh em chúng ta và cho nhiều người khác!

Khải huyền 22:17 chép: “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy NƯỚC SỰ SỐNG cách nhưng không.” – NGUỒN NƯỚC SỐNG nầy chính là Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách nhưng không. Đức Chúa Trời mời chúng ta đến mà uống cách tự do, không ép buộc, cũng không cần trả giá bằng tiền bạc hoặc bằng bất cứ công đức nào. Chính mỗi chúng ta phải tự động lấy QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN của mình mà đến, đón nhận nguồn nước sống nầy để được hưởng phước và sự sống vĩnh cửu.

Như vậy, người có đức tin nơi Chúa được sự sống vĩnh cửu #1 nhờ hơi thở hay sức sống từ Ðấng Tạo Hóa, #2 nhờ nguồn nước sống là Đức Thánh Linh …

 3.  Chúng ta cũng được sự sống vĩnh cửu nhờ BÁNH SỐNG từ trời :

Ngày xưa, khi dân Ysơraên lưu lạc 40 năm trong đồng vắng, họ SỐNG CÒN (SINH TỒN) nhờ ăn bánh MA-NA hàng ngày từ trời rơi xuống, nên được gọi là “BÁNH TỪ TRỜI” (Xuất 16:4). Họ lấy những hạt ma-na nghiền thành bột rồi dùng bột đó làm đủ loại bánh để ăn.  Bánh từ trời tượng trưng cho Chúa Giê xu là Đấng đến từ trời. Ngài là “BÁNH HẰNG SỐNG” nuôi dưỡng đời sống tâm linh của con dân Chúa và ban cho họ sức sống thuộc linh trong thời hiện tại và sự sống vĩnh cửu trong đời sau.

Phục 8:3b ~ ”Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Ðức Giê Hô Va mà ra”. Thân thể chúng ta sống nhờ cơm nhờ bánh. Tâm linh chúng ta sống nhờ LỜI HẰNG SỐNG của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài cũng chính là Chúa Giêxu, là BÁNH HẰNG SỐNG. Kinh Thánh gọi Chúa Jêsus là “LOGOS” được dịch trong Phúc Âm Giăng là “NGÔI LỜI” cũng tương tự như Ngài là “PHÁT NGÔN VIÊN” của Đức Chúa Trời, là Ðấng đến từ trời mang theo SỨ ĐIỆP CỨU RỖI và LỜI CỦA SỰ SỐNG mà Đức Chúa Trời muốn cho nhân loại biết đến. Lời đó là BÁNH CỦA SỰ SỐNG nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta.

Giăng 6:35 ~ Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là BÁNH CỦA SỰ SỐNG; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.”  Chính Ngài là Bánh của Sự Sống từ trời. Ngài đến để rao truyền CHÂN LÝ, là Bánh Thiêng Liêng để nuôi dưỡng SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG của chúng ta.

Giăng 6:27 ~ “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì ĐỒ ĂN còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con Người sẽ ban cho các ngươi”. Đức Chúa Jêsus là Đấng BAN CHO chúng ta Bánh Sự Sống. Muốn được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI chúng ta cần ăn Bánh từ trời ấy. Ăn bánh từ trời là TIN NHẬN Chúa Jêsus, nhận lấy Đức Thánh Linh vào lòng, nơi đó hằng ngày Ngài sẽ dùng Lời Đức Chúa Trời mà dạy dỗ chúng ta. Người tin kính Chúa biết lắng nghe và để cho Lời đó ăn sâu vào tâm trí mình, ảnh hưởng đến thái độ và thể hiện qua mọi hành động trong đời sống họ.

Giăng 10:10, Chúa Giêxu phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được SỰ SỐNG DƯ DẬT = sung mãn”. Có Chúa là có bánh từ trời, là được no đủ, là có đời sống sung mãn, thỏa lòng thật sự. Có Chúa chúng ta không còn đói và khát nữa. Nhiều người trên đời nầy có dư giả tiền bạc và mọi nhu cầu vật chất, nhưng họ vẫn cảm thấy lòng mình như thèm khát một cái gì đó mà họ không có như những Cơ-đốc-nhân nghèo hơn họ. Họ cảm thấy có một sự trống vắng vĩ đại trong tâm hồn mà không có gì có thể khỏa lấp được và không bao giờ thỏa lòng dù họ có đủ mọi thứ mà thế gian nầy ban cho họ. Họ không biết rằng họ đang thiếu Chúa là Bánh Từ Trời trong đời sống.

Người ta nhận thấy rằng, ở những nước xã hội chủ nghĩa bên Âu Châu và Nhật Bổn, là nơi mà người ta có đời sống giàu có không thiếu thốn gì trên phương diện vật chất, thì ở những nơi đó, tỉ số những người bị bệnh trầm cảm và tự sát lại cao nhất.

Ngược lại, những gia đình tín hữu nào thật sự tin nhận Chúa thì dù gặp hoàn cảnh túng thiếu hay dư giả cũng dễ tìm được sự thỏa lòng trong Chúa, sự ấm cúng trong gia đình, sự an ủi và phước hạnh vì họ kinh nghiệm được sự hiện diện và chăm sóc chu toàn của Chúa trong đời sống mình.  Trong đời nầy họ được bình an và phước hạnh, và khi nghĩ đến cõi đời sau họ có niềm hy vọng vững vàng và không sợ hãi, vì biết rằng, nơi đó linh hồn họ sẽ được no đủ và dư dật phước hạnh bên Cứu Chúa yêu dấu của mình.

=============================

Kết luận:

Lời Chúa trong Êsai 55:1 mời gọi quý ông bà anh chị em rằng: ”Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến mua rượu và sữa, không cần tiền, không đòi giá!”

Êsai 55:3 có lời kêu gọi thêm rằng: ”Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe thì linh hồn các ngươi được sống, ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời”.

“Giao ước đời đời” nầy là giao ước của SỰ SỐNG CÒN VĨNH CỬU đầy phước hạnh mà Chúa hứa ban cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy Chúa và trung tín theo Ngài.

“Mua mà không cần tiền, không đòi giá”, điều đó có nghĩa là chúng ta đến nhận lấy một món quà từ Chúa. Phước hạnh cho người tin nhận Chúa là được nhận lấy cách nhưng không, hoàn toàn FREE, một món quà quý báu và vô giá là được hưởng SUỐI NƯỚC SỰ SỐNG, là một Giao Ước về sự sống còn đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những ai bằng lòng đến xin Ngài.

Là con cái Chúa, chúng ta đừng tiếp tục sống với một đời sống buồn bã, với một tâm linh khô hạn. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban THẦN KHÍ của Ngài đầy dẫy trên chúng ta. Hãy đọc Lời Chúa để tìm NGUỒN NƯỚC SỐNG và BÁNH HẰNG SỐNG  mỗi ngày hầu có được sự thỏa mãn thật sự trong Chúa.

Ước mong quý thân hữu nào đang khao khát có một niềm vui, một sự bình an lạ lùng trong đời sống hiện tại và muốn có một hy vọng vững chắc cho cuộc sống phước hạnh trong cõi đời sau, thì hãy mau đến cùng Chúa Cứu Thế để nhận được SỨC SỐNG MỚI từ Đức Thánh Linh, được uống NƯỚC SỰ SỐNG và ăn BÁNH SỰ SỐNG mà Ngài ban cho cách MIỄN PHÍ! Amen.

+++++++++++++++++

LỜI MỜI GỌI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO QUÝ THÂN HỮU:

Nếu hôm nay quý vị nào cảm nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự thúc giục trong lòng và cảm thấy sẵn sàng muốn MỜI CHÚA JÊSUS VÀO LÒNG để trở thành người môn đệ của Chúa, thì ngay hôm nay, trong giờ nầy, quý vị đó có thể thành thật nói với Ngài những lời cầu nguyện đơn sơ sau đây, như những lời xuất phát tự đáy lòng quý vị:

“Kính lạy Chúa./ Con cám ơn Ngài đã giúp cho con / hiểu được kế hoạch cứu rổi tốt lành của Ngài./

Giờ nầy con đến với Chúa,/ nhìn nhận con là người có tội,/ không xứng đáng để được cứu./

Nhưng con biết Chúa yêu thương con,/ Ngài đã kêu gọi con trở về cùng Ngài./

Giờ nầy con ăn năn tội lỗi,/ cầu xin Chúa dùng huyết của Chúa Jêsus,/ bôi xoá tất cả tội lỗi của con./

Con xin mở cửa lòng/ mời Chúa Jêsus ngự vào lòng con,/ để từ nay làm Vua và cai trị đời con./

Xin Chúa Thánh Linh luôn ở với con / và gìn giữ con trong tình yêu của Ngài,/ cho đến ngày con gặp Chúa nơi Thiên đàng./

Xin Ngài cũng dạy dỗ con,/ giúp con sống đời sống mới,/ làm đẹp lòng Ngài/ đúng theo lời Chúa dạy./

Con tạ ơn Chúa / và thành thật cầu xin bấy nhiêu lời./ Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.”

Nếu bạn đã thành thật nói những lời đó với Chúa, thì giờ đây bạn đã được Đức Chúa Trời nhận làm CON CỦA Ngài như Lời Chúa dạy :

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12)

Vì bạn đã trở thành con của Đức Chúa Trời, bạn cũng đã được gia nhập vào đoàn thể ĐẠI GIA ĐÌNH của Ngài là những người có chung niềm tin nơi Chúa Jêsus trên khắp thế giới. Từ nay, bạn nên tìm đến một HỘI THÁNH TIN LÀNH ở gần nơi bạn sinh sống để có cơ hội sinh hoạt với những anh chị em khác có chung niềm tin, để được nâng đỡ và khích lệ trên con đường theo Chúa của bạn. Nơi đó, bạn sẽ tìm được một quyển Kinh Thánh để đọc và nghiên cứu thêm mỗi ngày. Khi có quyển Kinh Thánh, bạn nên bắt đầu tìm sách Tin Lành Giăng để đọc trước. Mỗi ngày chỉ đọc một đoạn. Trước khi đọc bạn nên nhớ cầu nguyện xin Chúa soi sáng, mở lòng mở trí bạn để hiểu được Lời Ngài. Đọc Kinh Thánh cũng là cách mà bạn lắng nghe tiếng Chúa, vì Ngài phán dạy bạn mỗi ngày qua Lời Kinh Thánh. Khi đang đọc đến câu nào mà bạn cảm thấy câu đó tạo một sự chú ý hay ấn tượng mạnh mẽ trên bạn, thì hãy dừng lại nơi câu đó, xem kỹ lại vài lần, thưa với Chúa rằng Ngài muốn dạy con điều gì. Chắc chắn bạn sẽ hiểu được ý nghĩa rất thực tế của Lời Chúa dành cho bạn. Việc đó không khác nào ngày hôm đó Cha trên trời của bạn dùng câu Kinh Thánh đó để nói riêng với bạn một vài điều mà bạn rất cần nghe, để được an ủi, được thêm sự hiểu biết, hoặc được sự hướng dẫn cho một nan đề nào đó trong đời sống của cá nhân bạn

Trong khi chờ đợi có một quyển Kinh Thánh, bạn cũng có thể cài vào điện thoại di động một quyển Kinh Thánh từ mạng để nghe và đọc. Bạn vào trang Áp Dụng tìm “Bible Free” và cài đặt bản Bible.is hoặc YouVersion Bible, rồi sau đó tìm bản “Tiếng Việt” để đọc. Bạn cũng có thể vào trang web nầy để xem Lời Chúa:  www.VietChristian.com/Kinhthanh

Mục sư Nguyễn D. Tân, © 2016 TinLanhLibrary.com


Comments

BG-Sống Còn Hay Sống Đời? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *