HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG Chương Trình Cứu Chuộc Lạ Lùng

Chương Trình Cứu Chuộc Lạ Lùng

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © TinLanhLibrary.com 2018

Nhp đề: Ngày kia, trong thời Pháp thuộc có một bác sĩ người Pháp đi đường thấy một người Việt Nam ngồi ăn xin ngoài đường mà nơi chân có một mục ung to tướng làm cho ống chân sưng lên và đau nhức. Ông bác sĩ bảo anh ta đến bệnh viện ông sẽ giải phẫu miễn phí, nhưng người ấy sợ đau nên khăng khăng từ chối. Bác sĩ cảnh báo rằng nếu không giải phẫu vi trùng nhiễm vào máu và ông sẽ chết. Nhưng ông nầy vẫn không nghe. Bác sĩ bèn nhờ cnh sát bắt anh ta đem vào bệnh viện, trói tay chân lại rồi cắt nạo giải phẩu. Có thể ông không chích thuốc tê, vì mổ free mà, nên anh nầy mắng chưởi bác sĩ thậm tệ vì quá đau. Bác sĩ vẫn tiếp tục mổ, làm xong ông băng bó lại và cho về. Vài ngày sau vết thương hết sưng và lành lặn, anh nầy thấy khoẻ quá nên đến bệnh viện tìm ông bác sĩ rồi quỳ lạy xin lỗi và cám ơn ríu rít.

Loài người phần đông cũng có thái độ tương t, dù đang sống trong tình trạng tộI lỗi, đang đi vào cõi chết đời đời nhưng họ cứ khước t sự cứu rỗi mà Chúa ban cho cách nhưng không.

Người Do-thái là hình ảnh về thái độ khước từ Chúa của nhân loại. Một tuần trước khi lên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus và các môn đệ Ngài lên đường đến thành Giêrusalem (Mathiơ 21). Khi gần đến thủ đô, ngang qua làng Bêphagiê, Chúa bảo môn đồ vào đó mượn mt con la con cho Ngài cưỡi để vào thành. Dọc đường, đoàn dân đông ra đón Ngài như đón một vị Vua. Họ dùng nhánh chà là làm cờ xí rồi reo mừng ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: “Hôsana, Hôsana con vua Ðavít! Đáng ngợi khen cho Đấng nhơn Danh Chúa mà đến!” Khi Ngài vào thành, thì cả thành đều xôn xao đón rước Chúa. Và nơi đó Ngài tiếp tục giảng dạy, chữa lành cho nhiều kẻ què và kẻ mù cùng nhiều người tật bệnh.

Dù vy, chỉ my ngày sau, dân chúng nghe theo lời các lãnh đạo tôn giáo mà chống lại Ngài và âm mưu với họ để giết Chúa. Ngài biết rõ điều đó nên đã nói trước cùng môn đồ Ngài về thái độ của các thầy thông giáo và về dân thành Giêrusalem, về đời sống gi hình và gian ác của họ. Chúa nhc cho h nhớ rng dân thành Giêrusalem có nhiu cơ hi tt nhưng không chu ăn năn, ngược lại nhiều lần họ đã giết các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Chúa phán trong Math. 23:37-39:

Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! 38 Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang! 39 Vì, ta bảo, các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!

Trên đây là hai lời tiên tri (C. 38,39) của Chúa Jêsus đã trở thành sự thật. Người Do-thái đã bị quân La-mã bắt đuổi đi khắp thế giới vào năm 70 S.C. và xứ của họ đã bị bỏ hoang gần 2000 năm. Khi Đấng Christ tái lâm để tiếp rước con cái Ngài, thì người Do-thái sẽ nhận ra Chúa Jêsus là Đấng Mê-sia và họ sẽ hô lên: “Phước cho Đấng nhân Danh Chúa mà đến!” y như lúc họ đón Chúa vào thành, nhưng lúc đó đã quá trể cho họ, vì suốt 2000 năm qua họ tiếp tục từ khước Đấng Christ nên họ sẽ bị bỏ lại!

Loài người trên thế gian nầy từ xưa đến nay dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới nầy cũng đều có thái độ chng đối đó vi Chúa và đối vi nhng người tin, nên Chúa cảnh báo trước cho con dân Ngài như sau:

Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.” (Mathiơ 24:9-10)

Dù vậy, Ngài không muốn chúng ta nản chí ngã lòng, nên cũng báo trước cho môn đồ biết rằng: Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.(Mathiơ 24:14) 

Là môn đồ của Chúa, chúng ta phải ý thức rằng mình phải trung tín theo Ngài và làm tròn trách nhim phát triển Nước Trời, dù rng chúng ta sẽ gặp nhiều chống đối và bắt bớ. Để có thể làm công tác đó chúng ta cần hiu rõ LÝ DO nào khiến Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian để CHỊU CHẾT và tại sao thập tự giá là một kế hoạch cứu chuộc quá lạ lùng và là trung tâm điểm của Phúc Âm?

I. Kế hoạch cứu rổi hoàn toàn tùy thuộc nơi quyền tự do lựa chọn và ân điển của Đức Chúa Trời:

>> Bn tính t do la chn ca Ngài: Vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, đương nhiên Ngài có toàn quyn quyết định, không có áp lực nào từ bên ngoài ÉP BUỘC Ngài phải THA THỨ VÀ CỨU CHUỘC nhân loại khi họ vì tội lỗi mà hư mất đời đời. Là tội nhân, nhiều người nghĩ rằng họ có thể cố gắng LẬP CÔNG ĐỨC để xứng đáng được cứu rỗi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự quyết định của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc bất cứ một dân tộc nào hoặc cá nhân nào thì đều hoàn toàn do quyền tự do lựa chn của Ngài. Kinh Thánh cho biết:

Rôma 9:15,16 – “Vì Chúa có nói với Môi-se rằng: “Ta sẽ nhân từ với kẻ nào Ta muốn nhân từ, Ta sẽ thương xót kẻ nào Ta muốn thương xót.” Vì thế không phải bởi người ta ước muốn, cũng không phải bởi bôn ba mà được, nhưng bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời.” Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tại sao dân ÊTHIÔPI người da đen ở rất xa thành Giêrusalem mà lại được biết Chúa trong thế kỷ đầu tiên, trong khi người Việt phải chờ đến 1900 năm? – Cũng bởi quyền tự do chọn lựa và lòng thương xót của Ngài mà thôi.   

>> Loài người không ai tự động tìm kiếm Chúa. Các nước Âu châu cũng đã được Chúa lựa chọn thật sớm, nhưng ngày nay phần đông người ta trở thành vô thần. Bởi vì, như Ađam, khi phạm tội họ không tìm đến Đức Chúa Trời để được thứ tha, nhưng chy trn khỏi mặt Ngài. Tất cả nhân loại đều có thái độ tương tự:

Thi Thiên 14:2,3 — “Ðc Giê-hô-va t trên tri ngó xung các con loài người, Ðng xem th có ai khôn ngoan, tìm kiếm Ðc Chúa Tri chăng. 14:3 Chúng nó thay thy đều bi nghch, cùng nhau tr nên ô uế; chng có ai làm điu lành, Du mt người cũng không.”  Thật, loài người lúc nào cũng trốn Chúa. Nếu không vì lòng NHÂN TỪ của Ngài và nếu Chúa không tìm và kêu gọi mỗi chúng ta thì tất cả chúng ta đều hư mất linh hồn!

>> Thái độ của người được chọn. Nếu chúng ta đã được nhận làm con cái Ngài, chúng ta phải hạ mình xuống và tạ ơn Chúa vì đó là hoàn toàn nhờ lòng nhân từ và ân điển của Ngài. Chúng ta phải BIẾT ƠN Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta và cho chúng ta cơ hi được đến gần Ngài và được phước trong khi còn rất nhiều người trên thế giới chưa từng được nghe đến tên Jêsus. Ðavít hiểu rõ điều đó nên ông đã viết rằng:

Thi thiên 65:4Phước thay cho người mà Chúa đã chn và khiến đến gn, Ðng nơi hành lang Chúa: Chúng tôi s được no nê vt tt lành ca nhà Chúa, Là đền thánh ca Ngài.’’ Quý ông bà anh chị em có vui mừng và biết ơn Ngài vì được Chúa chọn để được hưởng phước không?

II . Ðng cơ thúc đẩy Đức Chúa Trời cu chuc chúng ta là TÌNH YÊU mà Ngài dành cho loài thọ tạo ca Ngài:

>> Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân không xứng đáng. Tình yêu l lùng và cao thượng tuyệt đối của Ngài đã được bày tỏ ra khắp Kinh Thánh từ Cựu đến Tân Ước.  Tình yêu của Ngài không tùy thuộc vào giá tr ca người được Ngài cứu chuộc. Đức Chúa Trời cứu người nào không phải vì người đó xứng đáng; nhưng dù cho người đó không xng đáng. Và đó là ân điển của Ngài. Lời Chúa dạy:

Êphêsô 2:8 “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”

Giăng 6:44 “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.”

Nếu Đức Chúa Trời yêu thương và cứu ai không phải vì cớ nhng công đức và vic lành của họ. Vì việc lành của loài người, dù có tốt đến đâu trước con mắt của họ, vẫn không có đủ giá trị để được thương xót, nhưng bị ví sánh như chiếc áo nhơ nhớp (Êsai 64:6). Chúa chỉ cứu những người sẵn sàng HẠ MÌNH VÀ ĂN NĂN tội lỗi mà thôi.

>> Tình yêu của Đức Chúa Trời cũng dành cho những k thù ghét và phn bi Ngài:

 Kinh Thánh cho biết phần đông nhân loại đều thù ghét Ngài và không chấp nhận mình có tội, trong đó có chúng ta. Nhưng Ngài không chờ đợi họ ăn năn rồi mới lập chương trình cứu chuộc họ. Dù gặp chống đối, Ngài vãn thực hiện cho kỳ được kế hoạch của Ngài qua sự hy sinh của Đấng Christ:

Rôma 5:8 “Nhưng Ðc Chúa Tri t lòng yêu thương Ngài đối vi chúng ta, khi chúng ta còn là người có ti, thì Ðng Christ vì chúng ta chu chết.‘’

Dân Do-thái chính là hình ảnh và đại diện cho tinh thần phản bội của nhân loại. Nhưng bởi lòng nhân từ, Ngài luôn bày tỏ lòng khoan dung của mình đối với dân Ysơraên và tìm đủ mọi cách để đem họ trở lại:

Ôsê 11:1,4 ‘‘Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ u, ta yêu du nó; ta gi con trai ta ra khi Ê-díp-tô.  Các tiên tri càng gi nó chng nào, nó càng trn tránh chng ny. Chúng nó đã dâng ca l cho các tượng Ba-anh, đốt hương cho tượng chm.  Du vy, ta đã dy Ép-ra-im bước đi, ly cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chng hiu biết rng ta đã cha lành cho.”

Ngày nay khi nói về Chúa cho người chưa tin, chúng ta không nên lấy làm lạ khi thấy nhiều người trốn tránh hoặc bực bội với chúng ta. Chúng ta cần có tấm lòng kiên nhẫn và yêu thương họ như Chúa đã yêu chúng ta lúc chúng ta chưa biết Ngài và từ khước lời kêu gọi của Ngài.

Quý ông bà anh chị em có biết ơn Chúa và luôn ngợi khen Ngài là Đấng đã yêu và cứu chúng ta dù rằng chúng ta không xứng đáng và cũng đã từng thù ghét Ngài và chống lại Phúc Âm của Ngài không?

III. Tại sao thập tự giá là trọng tâm của chương trình cu rỗi của Đức Chúa Trời:

>> Sự đổ huyết để chuộc tội là trọng tâm của Phúc Âm. Suốt lịch sử của nhân loại, Đức Chúa Trời đã bày tỏ (khải thị) kế hoạch cứu rỗi của Ngài cách chậm chạp và qua nhiều giai đoạn. Ngay từ buổi sáng thế, Ngài đã dùng chiên con chu giết đổ huyết ra để chết thay cho tội nhân. Nhưng ngay từ lúc đó 50% nhân loại đã chống lại phương cách chuộc tội của Chúa. Cả Abên và Cain đều biết điều đó, nhưng Abên thì vâng lời còn Ca-in thì muốn làm theo ý riêng mà dâng hoa quả.

>> Những hình ảnh khác làm hình bóng về sự đổ huyết và chịu đau đớn của Đấng Christ: Trong thời dân Ysraên, ngoài nghi thức dâng những con sinh tế như chiên, bò, bồ câu, v.v. Chúa từ từ dùng thêm những hình ảnh khác như việc Áp ra ham dâng Y sác, việc dân sự băng qua Biển Đỏ, hòn đá bị đập chảy nước ra để cứu dân sự khỏi chết khát, con rắn đồng treo trên cây sào để cứu họ khỏi rắn lửa, đền tạm, hòm bản chứng, khúc cây biến nước đắng ra ngọt, v.v. và v.v. Tất cả đều là những hình ảnh về kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện qua Đấng Christ.

>> Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus: Đức Chúa Trời đã chờ đợi họ đến 4000 năm, lúc đó Đức Chúa Trời mới sai chính Con Ngài đến thế gian để chết thay cho tội nhân trên thập tự giá, và LÀM TRỌN chương trình cứu rỗi của Ngài. Dù vậy, khi Chúa Jêsus đến, thì người Do thái vẫn KHÔNG HIỂU tại sao Đấng xưng mình là Con Đức Chúa Trời mà lại chấp nhận để cho kẻ thù đóng đinh thay vì làm vua của họ. Họ rất thất vọng về Ngài vì họ mong đợi Ngài đứng lên lãnh đạo họ chống lại kẻ xâm lăng là người La mã. Nhưng vì Ngài từ chối và để cho kẻ thù bắt mà không kháng cự nên họ sanh lòng tức tối, thù ghét mà đòi giết Ngài! Nhưng họ không ngờ rằng Chúa Jêsus đã tình nguyện làm Chiên Con của Đức Chúa Trời để cất đi tội lỗi của thế gian

>> Chúa Jêsus là Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế: Ð thỏa mãn đức tánh công bình ca Ngài, Đức Chúa Trời đã xem sự chết của những con chiên con sinh tế bị giết trong thời Cựu Ước là HÌNH ẢNH của sự HY SINH của chính Con của Ngài. Kinh Thánh nói về lẽ thật đó trong Khải Huyền 13:8, rằng Chúa Jêsus chính “là Chiên Con ca Đức Chúa Trời, đã b giết t bui sáng thế” Khi một con chiên vô tội bị giết và đổ huyết ra thì Đức Chúa Trời từ trên cao, từ bên ngoài chiều kích của không gian và thời gian, nhìn thấy chính Con Ngài là Chúa Jêsus đổ huyết ra mà đã tha thứ cho những tội nhân trong thời Cựu Ước. Vì cớ đó mà nhng thánh đời xưa mới có thể được cứu chuộc như chúng ta trong khi họ chỉ dâng chiên con làm của lễ chuộc tội. Huyết Chúa Jêsus đổ ra trên thập tự giá có giá trị mua chuộc tội lỗi của những người dâng của lễ chuộc tội trong thi CỰU ƯỚC, như Ađam, Áp ra ham hay Đa-vít, cũng như cho những ai đặt niềm tin nơi huyết quý báu của Ngài hôm nay, trong thi TÂN ƯỚC nầy.

============================

Kết lun: Trong khi chúng ta còn là người có tội và gian ác, chống Chúa, và chạy trốn trước mặt Ngài, thì Đức Chúa Trời, vì cớ quyền tự do lựa chọn và ân điển lớn lao của Ngài, mà Ngài đã chọn chúng ta dù chúng ta không xứng đáng. Ngài vẫn theo dõi và gìn giữ chúng ta, hướng dẫn và chờ đợi chúng ta cho đến thời điểm mà Ngài đã định. Lúc đó, qua Đức Thánh Linh, Ngài bắt đầu làm việc trong lòngtrong tâm trí chúng ta, giúp chúng ta ý thức về gánh nặng tội lỗi của mình và tình yêu bao la của Chúa. Thật sự đó là một may mắn lớn lao cho chúng ta khi chúng ta can đảm quyết định đến với Chúa. Ngài đã tha th và giải cứu chúng ta khỏi bàn tay của ma quỷ để rồi chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của một đời sống được đổi mới.

VD: Vào ngày 11 tháng 3, năm 2005, một người đàn ông da màu tên Brian Nichols, làm nghề technician điện tử ở Atlanta, đã vi phạm tội hãm hiếp một người phụ nữ. Có lẽ vì bị xử ép nên anh ta đã nổi nóng trước quan tòa, cướp súng của cảnh sát, bn chết 4 người, trong đó vị quan toà cũng bị giết.

Anh ta đã tẩu thoát, nhảy vào xe của một người đàn bà trẻ kia tên là Ashley Smith và bắt cô ta đưa về nhà của cô, rồi trói cô lại. Cảnh sát lùng bắt nhưng không biết anh ta trốn ở đâu. Cô nầy từng là một cô gái nghiện ma túy, nhưng lúc đó cô đã được một trung tâm cai nghiện Tin Lành giúp giải cứu và cũng là người mới tin Chúa. Cô bình tỉnh nói về Chúa cho anh nầy nghe khiến cho anh ta cảm động và anh đã mở trói cho cô. Cô nấu đồ ăn người đàn ông nầy ăn. Ăn xong cô lấy sách ‘‘Sng Theo Đúng Mc Đích’’ của Mục Sư Rick Warren mà mấy ngày qua cô đang xem để đọc vài chương cho anh nầy nghe. Anh ta được Chúa cảm động, đã ăn năn tin nhn Chúa, và đồng ý thả cô nầy. Cô đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến anh ta đã đầu hàng không kháng cự. Anh Brian Nichols nói rằng cô nầy là mt v thiên thn mà Chúa sai đến để giúp cứu anh.

Cả hai người nầy, một người nghiện ma tuý và một kẻ giết người, đều không ai xứng đáng để được cứu, nhưng Chúa đã thương xót họ và ban cho họ cơ hội được cứu rỗi. Tôi tin rằng qua những lời làm chứng của cô nầy và của anh Brian trong những năm qua, nhiều người đã biết đến Chúa và được cứu. Nhất là từ năm 2015 một nhà đạo diễn Cơ-đốc tại Hollywood đã thực hiện một cuốn phim tựa là “Captive” để diển lại câu chuyện ly kỳ nầy để nói lên sức mạnh của đức tin thay đổi lòng của con người. Tôi tin rằng Chúa đã và đang dùng cuốn phim nầy và sách của Mục sư Rick Warren để cứu nhiều người hơn nữa vào trong Nước Trời.

Cám ơn Chúa đã cứu một người có nhiều tội như Brian Nichols để người ta thấy rằng Đức Chúa Trời không xem thường một tội nhân nào. Tại thập tự giá Ngài đã cứu một tên cướp, nên Ngài luôn sẵn sàng cứu bất cứ người nào hạ mình, ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài. Thật, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng của Ngài cho những người may mn được CHỌN và được NGHE tiếng gọi của Ngài. Kinh thánh nói: ‘‘Kìa hin nay là thì thun tin, kìa hin nay là ngày cu ri.” (2Côr. 6:2)

Nếu bạn chưa biết Chúa thì đừng chần chờ nữa, nhưng hãy mau đón nhận lời mời gọi của Ngài.

Là con cái Chúa chúng ta hãy biết ơn Ngài đã chọn và cứu chúng ta, hết lòng dự phần công tác cứu rỗi nhân loại để giúp cho nhiều bà con và thân hữu sớm trở về cùng Ngài. Amen.

 


Comments

BG Chương Trình Cứu Chuộc Lạ Lùng — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *