Sẵn Sàng Chết Để Gặp Chúa

Bạn muốn được thấy vinh quang của Chúa, được ở trong sự hiện diện của Ngài……. Bạn phải Chết. Bởi chẳng ai có thể thấy mặt Chúa mà còn sống ( Xuất 33:17,18). Lửa chỉ giáng xuống bàn thờ là … Continue reading →