HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG Phước Cho Người Công Bố Lẽ Thật – MS Tân

Phước Cho Người Công Bố Lẽ Thật

Mục sư Nguyễn Duy Tân   © 2018 TinLanhLibrary.com

Nhập đề: Đầu Năm Mới, người không có Chúa chỉ “cầu vừa đủ xài” vì họ cầu xin ông bà của họ là những người chết và không có quyền năng. Là con cái Chúa chúng ta có thể “cầu xin ơn phước dư dật” từ nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban phước cho chúng ta cách “không xiết kể.”  Khi chúng ta có Chúa chăm sóc, thì không bao giờ chúng ta bị thiếu thốn điều chi, từ vật chất đến tâm linh. Nhưng bạn có biết BÍ QUYẾT để kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa, được phước lộc thọ, và mọi thứ khác KHÔNG? Chắc bạn biết rồi, nhưng bạn có thực hành (làm theo) những chân lý và những lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh không?

jesus-the-good-shepherd

“Chân lý là cái gì?” Đó là câu hỏi mà Phi-lát hỏi Chúa Jêsus, khi nghe Ngài nói rằng: “Ta đến để làm chứng cho Chân lý” (Giăng 18:37,38). Chúa Jêsus đã đến và làm chứng cho CHÂN LÝ hay LẼ THẬT, đã chứng minh cho chúng ta biết rằng những gì mà Lời Đức Chúa Trời NÓI hoặc HỨA là sự thật, là chắc chắn, là những điều mà chúng ta có thể trông mong, tin cậy, và sống bởi những lẽ thật đó.

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã tin nhận Con Ngài để được cứu rỗi, nhưng nhiều người không chịu HỌC HỎI Lời Chúa để biết rõ những LẼ THẬT và những LỜI HỨA của Ngài, cũng không tập tành TIN CẬY Chúa bằng cách ÁP DỤNG những gì Chúa dạy, nhưng lại luôn thắc mắc tại sao họ không được Chúa ban phước như họ thường nghe nói.

Lời Chúa có vô số chân lý, trong đó có hơn 7000 lời hứa bền vững và chắc chắn mà chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy, vì đó là những lẽ thật xuất phát từ miệng Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng và không bao giờ thay đổi. Muốn kinh nghiệm những phước hạnh trong đời sống, hãy làm theo lời nhắc nhở của một bài thánh ca quen thuộc: “Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy TIN CẬY VÂNG LỜI.”

Căn cứ trên những lẽ thật của Lời Chúa, chúng ta có thể CẦU XIN những gì mình cần. Nhưng khi đức tin chúng ta đã đạt đến trình độ cao hơn chúng ta nên bắt đầu tập CHÚC PHƯỚC cho mình và cho người khác bằng cách CÔNG BỐ NHỮNG CHÂN LÝ mà chúng ta tin chắc, và trông đợi Chúa hành động, tức là TRÔNG ĐỢI PHÉP LẠ mà Ngài sẽ làm.

Khi chúng ta nói “Xin Chúa chăm sóc con”, đó là cầu nguyện. Khi chúng ta nói: “Con tin rằng Chúa sẽ tiếp tục chăm sóc con!” đó là công bố chân lý.  Thái độ dám tuyên bố, dám nói ra chân lý và trông đợi Chúa đó là thái độ của người CÓ (HOẶC SẮP CÓ) ĐỨC TIN mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, công bố chân lýchìa khóa để KÍCH HOẠT QUYỀN NĂNG của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học biết rằng, Đức Chúa Trời yêu mến chúng ta, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu, và giải quyết những khó khăn trong đời sống những ai THỂ HIỆN ĐỨC TIN qua sự VÂNG LỜI Chúa cũng như qua sự CÔNG BỐ LẼ THẬT là những LỜI HỨA của Ngài.

Một trong những ví dụ điển hình về sự BÀY TỎ đức tin bằng sự CÔNG BỐ LẼ THẬT đó là khi chúng ta nhơn Danh Chúa Jêsus CÔNG BỐ THẨM QUYỀN của chúng ta là con cái Ngài để xua ĐUỔI MA QUỶ khỏi những người bị quỷ ám, đuổi TẬT BỆNH như cơn sốt hay sạn thận hoặc tế bào ung thư ra khỏi người mắc bệnh, và thấy được quyền năng của Chúa hành động.

Công bố lẽ thật không phải là SUY NGHĨ TÍCH CỰC (positive thinking). Khi người cha nói với những đứa con đang đói rằng: “Con hãy lập đi lập lại rằng, con không thấy đói!” Đó là suy nghĩ tích cực. Nhưng khi người cha nói: “Hãy tin cậy Chúa, dù chưa có đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng cha tin rằng Chúa đã có cách và không để cho gia đình mình đói đâu!” Đó mới là công bố lẽ thật.

Công bố lẽ thật không phải là RA LỆNH cho Chúa làm theo ý riêng và ích kỷ của chúng ta.

Công bố lẽ thật là CÔNG BỐ ĐỨC TIN của chúng ta nơi Đức Chúa Trời là Đấng sẽ THỰC HIỆN những gì chúng ta dám tuyên bố (lẽ thật), nếu điều đó đẹp lòng Ngài, và đúng theo chương trình của Ngài cho đời sống chúng ta.

Đời sống Đavít trải qua không biết là bao nhiêu nỗi THĂNG TRẦM và sóng gió. Ông đã làm gương cho chúng ta trong sự TIN CẬY Chúa và luôn CÔNG BỐ những chân lý mà ông tin cậy. Ông làm điều đó chẳng những để TỰ NHẮC NHỞ cho chính mình những gì ông tin, để kinh nghiệm được QUYỀN NĂNG và những PHÉP LẠ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng để LÀM CHỨNG về quyền năng của Ngài cho người khác qua hàng trăm thi thiên vô cùng quý báu mà ông đã để lại cho chúng ta.

Khi đối diện với Gô-li-át, một kẻ thù to lớn và kinh nghiệm chiến trường gấp bội phần hơn ông, Đavít đã dõng dạc công bố một lẽ thật với hắn ta rằng: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất…(I Sam. 17:45,46). Tất cả những gì ông công bố đã xảy đến ngay sau đó vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời công bố đầy đức tin của ông.

Hôm nay chúng ta cùng học với nhau Thi Thiên 23 của Đa-vít. Đây không phải là một bài cầu nguyện nhưng là những lời công bố mạnh mẽ bày tỏ đức tin của ông nơi Chúa. Thi Thiên 23 là đoạn Kinh Thánh mà phần đông con cái Chúa đều thuộc nằm lòng. Qua Thi thiên 23 chúng ta học được rất nhiều chân lý mà chúng ta có thể sử dụng để tự nhắc nhở và giúp cho đức tin của chúng ta vững mạnh trước những thách thức của cuộc sống.

  1. Đavít công bố điều gì trong hoàn cảnh bình thường và an nhiên vô sự:

Thi. 23:1 — “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.”

Trong cuộc sống hằng ngày, dù “không thiếu thốn gì” chúng ta vẫn nên nghĩ đến sự thương xót và chăm sóc của Chúa mà tạ ơn Ngài. Không phải tự nhiên mà chúng ta được no cơm ấm áo và an nhiên vô sự. Phải nhớ rằng, đó là nhờ Chúa hằng CHĂN GIỮ và CHĂM SÓC chúng ta thật chu đáo như người chăn hiền lành. Không có con chiên nào ban đêm gác chân lên trán lo rằng ngày mai sẽ đi đâu hay ăn gì. Chỉ có người chăn chiên mới nằm đêm suy tính là ngày mai sẽ đưa bầy chiên đến đồng cỏ nào có cỏ xinh tươi ngon ngọt và an toàn. Chúa chúng ta là Đấng Chăn chiên luôn đi trước và toan tính mọi sự cho chúng ta. Chúng ta không nên có thái độ như người thế gian, luôn ĩ lại tài năng, luôn cho mình là tài giỏi, không biết ơn Chúa, và đợi cho đến khi hoạn nạn xảy đến mới kêu lên: Trời ơi cứu tôi!

Khi mọi sự được tốt đẹp và ổn định trong đời sống, chúng ta hãy ngợi khen Chúa, tạ ơn Ngài, dâng vinh hiển cho Ngài, và công bố rằng:

“Tạ ơn Chúa, tôi được như ngày hôm nay là nhờ Chúa chăn giữ tôi và cung cấp dư dật cho mọi nhu cầu hằng ngày của tôi.”

 Ngài lo liệu cho những nhu cầu nào của chúng ta?

>> Ngài lo liệu cho mọi nhu cầu thể chất của chúng ta: Câu 2a: “Ngài khiến tôi an nghĩ nơi đồng cỏ xanh tươi.” Đây là hình ảnh một con chiên đang có một cuộc sống vật chất đầy đủ, thỏa lòng, không lo lắng cho hôm nay hay ngày mai. Nếu chúng ta đang cảm thấy được ở trong bối cảnh phước hạnh đó, đừng nghĩ rằng mình thật may mắn, nhưng hãy tạ ơn Chúa và công bố hay làm chứng rằng: “Chính Đức Chúa Trời là Đấng khiến cho mọi sự xảy đến cách tốt đẹp trong đời sống tôi.”

>> Ngài lo liệu cho mọi nhu cầu thuộc linh của chúng ta: Câu 2b: “…dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” Đây là hình ảnh con chiên tìm được sự bình an và thỏa lòng bên dòng suối trong lành và tươi mát. Trong Kinh Thánh, nước luôn là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Đây là tấm lòng của một người được tưới mát bởi Đức Thánh Linh, tâm hồn khao khát được thỏa nguyện, tấm lòng lo âu được Ngài an ủi và ban cho sự bình tịnh trong tâm hồn. Trong khi gặp lo lắng bất an, hãy công bố rằng:

“Đức Thánh Linh là Đấng sẽ ban cho tôi sự bình an, thỏa lòng và an ủi diệu kỳ của Ngài.”

>> Ngài lo liệu cho mọi nhu cầu xã hội của chúng ta: Câu 3 “Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ Danh Ngài.” Đường lối của Chúa là đường lối công bình. Nhưng là con cái Chúa, khi sống giữa thế gian đầy gian ác nầy, rất khó cho chúng ta bước đi cách công bình, tức là KHÔNG PHẠM TỘI. Nhiều khi con cái Chúa cảm thấy bất lực, chán nản, và mệt mỏi khi phải đối phó với những thách thức tại sở làm, phải chống lại những áp lực từ bạn bè hay người thân, ép buộc họ làm những điều sai trái, bất công, và không đẹp lòng Chúa. Nhưng, khi chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi thì đừng quên công bố rằng:

“Chúa là Đấng “bổ lại linh hồn tôi!”  và khi quá bối rối hay cảm thấy cùng đường, hãy công bố:

“Chúa của tôi sẽ có nhiều cách (“các lối công bình”), nhiều kế hoạch để giúp đỡ tôi ra khỏi cảm dỗ mà không cần phải làm điều chi ngược lại lương tâm hoặc không đẹp lòng Ngài.”

Dù nhiều khi chúng ta vì thất bại trước cám dỗ mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đừng ngần ngại mà đến với Chúa để ăn năn và tin cậy sự chăm sóc của Ngài. Chẳng những Chúa sẽ tha thứ nhưng cũng mang đến giải pháp tốt nhất bởi lòng thương xót (ân điển) của Ngài, và vì cớ Danh Ngài”. Nên nhớ, nhiều khi Ngài cứu chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì Chúa muốn bảo vệ thanh Danh của Ngài. Với những lời công bố đầy đức tin như vậy, Chúa sẽ giúp cho chúng ta lấy lại bình tĩnh, hết mặc cảm tội lỗi, được thêm can đảm và sáng suốt để thắng hơn cám dỗ, và kinh nghiệm được những giải pháp lạ lùng cho những nan đề của chúng ta.

  1. Trong những lúc gặp gian nguy:

 

Đời sống chúng ta là con cái Chúa đôi lúc cũng gặp những giây phút đầy hiểm nguy, xung đột, và tranh chấp. Nhiều khi cũng phải đối phó với những kẻ thù gian ác, hung dữ và gian manh. Có ba lẽ thật mà chúng ta có thể công bố để kinh nghiệm được quyền năng và sự chăm sóc lạ kỳ của Chúa.

>> Hãy nhớ rằng Chúa đang hiện diện trong đời sống tôi: Đa-vít công bố: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi.” (Thi. 23:4) Dù đang sống giữa hiểm nguy, Đa-vít không lo âu sợ hãi vì biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông. Thay vì tập trung vào bóng tối đầy ghê rợn của sự chết, thay vì tập trung vào kẻ thù to lớn, ông tập trung NHÌN VÀO CHÚA là Đấng đang ở cùng ông. Dù trong những giây phút hãi hùng, chúng ta có thể không cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Nhưng khi dám công bố: “Vì Chúa ở cùng tôi!” chắc chắn Ngài sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận được sự HIỆN DIỆN của Ngài và tìm được sự BÌNH AN lạ lùng mà Ngài hứa ban.

>> Hãy nhớ rằng Chúa sẽ bảo vệ tôi: “Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi 23:4b). Người chăn thường dùng hai dụng cụ nầy để điều khiển và bảo vệ bầy chiên. CÂY TRƯỢNG là một khúc cây có một đầu to, hoặc một một khúc cây cứng, thẳng, và dẽo giống như cái roi của nhà võ, dùng để đánh chó sói hay thú dữ khi chúng tấn công bầy chiên. Con chiên là loài vật hiền từ, nhút nhát, và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Những con đực có sừng dù biết cụng đầu với chiên khác nhưng vẫn bất lực trước nhiều loài thú dữ. Con cái Chúa có người cũng rất hung hăng đối với anh em mình, nhưng hoàn toàn thất bại trước quyền lực của ma quỷ. Chỉ có Chúa mới có thể giúp họ nếu họ biết nhờ cậy Ngài. Khi con chiên lủi thủi gặm cỏ hay nối đuôi nhau đi, chúng nhìn lên khó thấy được người chăn, nhưng nếu thấy cây trượng và cây gậy sừng sững đàng xa là chúng cảm thấy yên tâm, được yên ủi và hết lo sợ kẻ thù. Trước mọi thứ đe dọa, chúng ta đừng nhìn vào kẻ thù hung hăng và mạnh sức, hãy nhìn lên Chúa và tin rằng Ngài luôn có những vũ khí vô cùng hiệu quả và kế hoạch tuyệt vời để đối phó với kẻ áp bức chúng ta, dù là loài người hay ma quỷ. Hãy công bố rằng:

“Chúa đã có kế hoạch và vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với kẻ thù của tôi, tôi được bình an trong sự che chỡ của Ngài!”

>> Hãy nhớ rằng Chúa sẽ hướng dẫn tôi ra khỏi cơn nguy hiểm. “Cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi. 23:4c). Cây gậy của người chăn chiên thật dài và được uốn cong ở đàng đầu. Nếu con chiên tẻ tách khỏi bầy thì có thể bước vào con đường nguy hiểm cho nó. Lúc đó người chăn lấy đầu cong của cây gậy để móc cổ hay chân kéo nó trở lại với bầy. Khi nó lâm nguy, bị té vào hố hay bị vướng vào bụi gai, người chăn dùng đầu cong đó để kéo nó ra khỏi. Đấng Chăn chiên nhân lành sẽ nhờ Đức Thánh Linh và dùng gậy yêu thương của Ngài để hướng dẫn và dắt chúng ta đi trên những lối đi không quen thuộc, và giúp chúng ta tìm được lối thoát mà chúng ta chưa từng nghĩ đến, đưa chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh đầy đen tối và cùng đường.

Ê-sai 42:16 – Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu. Amen.

Trong những hoàn cảnh đó, đừng bối rối và tuyệt vọng, hãy công bố:

“Tôi không biết Chúa sẽ làm cách nào, nhưng tin chắc rằng Ngài sẽ gìn giữ và hướng dẫn tôi ra khỏi hoàn cảnh đầy hiểm nguy nầy!” Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được niềm an ủi mà Đa-vít đã kinh nghiệm.

  1. Trong khi bị kẻ thù đe dọa: “Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn.” (Thi. 23:5).

Là con cái Chúa, chúng ta luôn nhường nhịn và không muốn gây hấn với ai, nhưng lắm khi chúng ta vẫn gặp phải kẻ thù muốn hãm hại, ghanh ghét, bắt bớ hay lấn lướt. Họ muốn chúng ta bị chủ đuổi, tranh giành chức phận hay quyền lợi, muốn chiếm đoạt của cải, rủa sả chúng ta, quậy phá công ăn việc làm hay muốn chúng ta làm ăn thất bại, v.v… Trước những đe dọa đó, chúng ta đừng nản lòng, nhưng tiếp tục tin cậy Chúa.

>> Hãy nhớ rằng Chúa sẽ cung ứng cho mọi nhu cầu của tôi. “Chúa dọn bạn cho tôi…. Chén tôi đầy tràn.”

Nhiều lúc chúng ta cảm thấy đời sống như bị “cạn tàu ráo máng”, bị kẻ thù chỉ trích cười chê. Đừng nản lòng hay cảm thấy xấu hổ, hãy tin cậy Chúa. Khi ĐÚNG THỜI ĐIỂM chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chăm sóc vô cùng chu đáo của Ngài. Nhiều lúc, Ngài chẳng những cung cấp những nhu cầu của chúng ta mà còn cung cấp và ban ơn cách ĐẦY TRÀN (overflow, tràn ra ngoài), dư dật, không chỗ chứa, đến nổi chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác nữa. Nếu chúng ta có đức tin như Áp-ra-ham, chúng ta cũng sẽ nhận được lời hứa mà Chúa hứa cùng ông: “Ngươi sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc khác” (Sáng. 12:2). Trong hoàn cảnh thiếu thốn, hãy kiên trì tin cậy chúa, hãy công bố rằng:

“Chúa là Đấng cung ứng cách dư dật mọi nhu cầu cho đời sống tôi.” 

>> Hãy nhớ rằng Chúa sẽ không để cho tôi xấu hổ trước mặt kẻ thù của tôi. “Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi!”

Kẻ thù muốn chúng ta bị mất mác, bị thất bại và nghèo đói; nhưng Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta! Họ muốn thấy chúng ta chết đói nhưng Chúa sẽ “DỌN BÀN” đầy thức ăn cho chúng ta. Ngài sẽ tiếp tục ban phước dư dật trên đời sống chúng ta nếu chúng ta tiếp tục HẠ MÌNH xuống, bày tỏ lòng KÍNH SỢ Chúalòng TIN CẬY nơi Ngài. Hãy mạnh dạn công bố:

“Chúa sẽ cung cấp cách dư dật mọi nhu cầu cho tôi để kẻ thù không còn cớ mà cười chê con cái Ngài.”

>> Hãy nhớ rằng Chúa sẽ đem tôi lên và bảo vệ vinh dự của tôi.

“Chúa xức dầu cho đầu tôi” (Thi 23:5).

Trong phong tục người Dothái, xức dầu không phải thoa chút dầu trên tóc nhưng đổ dầu trên đầu để bày tỏ lòng tôn trọng người nào đó, cất nhắc người đó cao hơn, tôn vinh người đó trước mặt mọi người, giao cho họ chức vụ cao trọng và vinh dự. Đừng quên rằng tất cả người tin là con của Đức Chúa Trời, được Ngài xức dầu để làm “chức tế lễ nhà vua”, cũng như “khâm sai của Đấng Christ”. Trong những lúc cảm thấy đời sống mình bị “xuống tận đáy sông”, “xuống sâu nơi vực thẵm”, cảm thấy xấu hỗ và mặc cảm tự ti, chúng ta đừng để mất lòng tin cậy nơi Chúa. Hãy công bố rằng:

“Vì lòng thương xót của Ngài, Chúa sẽ xức dầu cho đầu tôi, bảo vệ vinh dự của tôi, và cho tôi được cao trọng hơn kẻ thù nghịch tôi!”

KẾT LUẬN: Để kết thúc, Đa-vít công bố: “Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong Nhà Đức Giê-hô-va cho đến muôn đời.” (Thi. 23:6). Nhìn vào tương lai còn lại của cuộc đời, Đa-vít tiếp tục công bố những lẽ thật để giúp cho ông nhớ rằng ngày nào ông còn sống trên đời nầy ông không cần chạy theo hạnh phúc như người thế gian, “phước hạnh và sự thương xót” của Đức Chúa Trời sẽ luôn chạy theo ông. Và ông tin rằng, khi qua đời ông sẽ còn nhận được phước hạnh LỚN LAO vĩ đại hơn nữa, vì sẽ được “ở trong Nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài!” tức là được phước hạnh đời đời kiếp kiếp nơi Thiên đàng!

Thật vậy, ngày nào còn sống, chúng ta đừng quên công bố những lẽ thật của Thi thiên 23 mà chúng ta cần học nằm lòng, để tự nhắc nhở chính mình và kinh nghiệm những phép lạ lớn lao của Đấng Chăn vĩ đại. Hãy cùng xem lại đoạn Kinh Thánh nầy:

– “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

– Ngài khiến tôi an nghĩ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

– Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ Danh Ngài.

– Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:     Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

– Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

– Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thhương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong Nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Amen!


Comments

BG Phước Cho Người Công Bố Lẽ Thật – MS Tân — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *